Όροι Χρήσης & Συνθήκες

Στοιχεία Περιεχομένου

1). Εισαγωγή

1.1 Η Tech&Web+, που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως η «Εταιρεία», είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ατομική επιχείρηση «Ευαγγελία Γιαλλού», που εδρεύει στη Χαλκίδα της Εύβοιας, στην οδό Αβάντων 61, με ΑΦΜ 145213759 και ΔΟΥ Χαλκίδας, τηλ. 2221112568. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://techweb.gr/ , καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία, οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η Εταιρεία. 1.2 Εάν κάποιος χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της Εταιρείας. Οι χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρείας ή οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου https://techweb.gr/ θα αναφέρονται στο εξής ως «Πελάτης», ανεξάρτητα από το αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων από την Εταιρεία.

2). Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

2.1 Αυτή η ιστοσελίδα είναι μια από τις επίσημες ιστοσελίδες & ηλεκτρονικά καταστήματα της Εταιρείας. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή χρησιμοποιούνται με κατάλληλη άδεια χρήσης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
2.2 Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, λήψη, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή τρίτα μέρη συνδεόμενα με την Εταιρεία και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

3). Ευθύνη Εταιρείας

3.1 Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι το υλικό που θα μεταφορτώνει στον server θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την Εταιρεία για να λειτουργήσει. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία, τις ιστοσελίδες και τα δεδομένα του Πελάτη έπειτα από αίτημα του Πελάτη για τεχνική υποστήριξη ή εάν χρειαστεί να διενεργηθεί κάποιος έλεγχος ή έπειτα από αίτημα των Αρχών σύμφωνα με όσα αναφέρονται και στην Πολιτική Εμπιστευτικότητας και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων
3.2 Η Εταιρεία γνωστοποιεί με email στον Πελάτη τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο Διαχειριστικό Περιβάλλον των υπηρεσιών του (Control Panel) και για τον τρόπο δημοσίευσης των αρχείων του στο Διαδίκτυο, την εγκατάσταση των email λογαριασμών και τις πληροφορίες για τη διαχείριση των υπηρεσιών του.
3.3 Η Εταιρεία θα μπορούσε κατ’ εξαίρεση, να παρέχει υποστήριξη και υποδείξεις σε θέματα που δεν σχετίζονται αμιγώς με υπηρεσίες domain name ή φιλοξενίας δικτυακού τόπου, κλπ (πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη). Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία δεν έχει ευθύνη για την ορθότητα ή την πληρότητα αυτών των οδηγιών υποστήριξης που θα δοθούν στον Πελάτη.
3.4 Η Εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των διακομιστών της. Επίσης, δεν εγγυάται την αξιοπιστία, την ακρίβεια ή την ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της. Επιπλέον, δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο, ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους, και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορεί να συμβούν στον Πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων εξ’ αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη.
3.5 Η Εταιρεία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.
3.6 Η Εταιρεία αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους servers της προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφάλειας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των Panel (Control Panel), PHP, MySQL, κλπ. Είναι αποκλειστική υποχρέωση του Πελάτη, ειδικά σε περίπτωση που προκύπτουν περιστατικά ασφάλειας που θέτουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία της υποδομής και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της Εταιρείας, να ενημερώνει αναλόγως τις ιστοσελίδες του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ενημερώσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια (security updates) του κώδικα PHP, MySQL Queries, MariaDB, κλπ, έτσι ώστε να είναι συμβατές με τους servers της Εταιρείας και να μην τους θέτει σε κίνδυνο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, ή ηθική βλάβη προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις, καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του Πελάτη να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες του με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων εφαρμογών και προγραμματιστικών γλωσσών Η/Υ που έχουν εγκατασταθεί στους servers της Εταιρείας.
3.7 Η Εταιρεία σε τακτά χρονικά διαστήματα παίρνει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των Πελατών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες φιλοξενίας στους servers της. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να τηρεί αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων. Το αντίγραφο ασφαλείας που τηρεί ο Πελάτης θα πρέπει να μεταφορτώνεται στον προσωπικό υπολογιστή του Πελάτη.
Σε περίπτωση που ο Πελάτης ζητήσει ανάκτηση αρχείων, η Εταιρεία θα παραδώσει τις υπηρεσίες / τα προϊόντα μέσα σε λίγα λεπτά από την στιγμή της εξόφλησης. Σε κάποιες περιπτώσεις, λόγω της φύσης της υπηρεσίας, η παράδοση μπορεί να καθυστερήσει μερικές ώρες ή ημέρες. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η διαδικασία restore από backup ενδέχεται να αλλοιώσει το περιεχόμενο του site ή να το επαναφέρει σε προηγούμενη έκδοση.
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους ή από την μορφή παροχής της υπηρεσίας. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών backup / restore στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων «Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων»).
Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η ιστοσελίδα «https://techweb.gr» ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.
Η ιστοσελίδα «https://techweb.gr» παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”.
Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η σχετική ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές του.
3.8 Η Εταιρεία έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση ή αίτημα των αρμόδιων Αρχών θα ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες για επιβολή του νόμου και μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν τον χώρο, τα αρχεία, τα email και το περιεχόμενο του Πελάτη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει την Εταιρεία σε αποκάλυψη όλων των πληροφοριών που έχουν δοθεί στην Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που βρίσκονται στους διακομιστές της Εταιρείας, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του Πελάτη.
3.9 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας του Πελάτη, ή από τη μορφή παροχής της υπηρεσίας. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων/ υπηρεσιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
3.10 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία μπορεί να προσαρμόζει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που του παρέχει μέσω τρίτων προμηθευτών, βάσει των προδιαγραφών του εκάστοτε προμηθευτή. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη και εκτεθειμένη στον ίδιο, ή οποιονδήποτε τρίτο, για οποιεσδήποτε αξιώσεις προκύπτουν από την παροχή αυτών των προϊόντων / υπηρεσιών.
3.11 Συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών – Service Level Agreement (SLA)
Το παρόν συμφωνητικό περιγράφει την εγγύηση διαθεσιμότητας του δικτύου των υπηρεσιών της Εταιρείας. Η εγγύηση ισχύει για οποιονδήποτε πελάτη της Εταιρείας χωρίς οικονομική εκκρεμότητα την περίοδο διακοπής της διαθεσιμότητας του δικτύου.
Διαδικασία εφαρμογής της εγγύησης
Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει το περιεχόμενο της φιλοξενούμενης ιστοσελίδας διαθέσιμο (uptime) για πρόσβαση από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, κάθε στιγμή. Ο χρόνος διακοπής της υπηρεσίας ορίζεται ως απώλεια όλων των πακέτων από των υπηρεσιών της Εταιρείας προς τους παροχείς του δικτύου κορμού (backbone).
Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να κρατήσει τη μέση απώλεια διαθεσιμότητας των υπηρεσιών webserver ή database server σε ποσοστό 0,5% ή λιγότερο, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα, όπως μετριέται από την Εταιρεία.
Σε περίπτωση που ο webserver ή ο database server του πακέτου που φιλοξενείται η ιστοσελίδα του Πελάτη είναι διαθέσιμοι λιγότερο από 99,5% στο διάστημα ενός ημερολογιακό μήνα, η Εταιρεία θα πιστώσει το πακέτο hosting του Πελάτη με δωρεάν χρόνο φιλοξενίας ενός μήνα εφόσον το αιτηθεί ο πελάτης και εφόσον φυσικά αποδειχτεί το περιστατικό.
Ο χρόνος διακοπής μετριέται μετά από την κοινοποίηση από τον πελάτη της μη διαθεσιμότητας, τη στιγμή που γίνεται η διακοπή, μέσω email του, είτε τηλεφωνικά προς την Εταιρεία. Οι διαχειριστές υποδομής της Εταιρείας θα καθορίσουν το τέλος του χρόνου διακοπής.
Η πίστωση αφορά το μηνιαίο τέλος της βασικής υπηρεσίας που καταβάλλεται από τον Πελάτη για το πακέτο, για το όριο μεταφοράς δεδομένων που επιτρέπεται κάθε μήνα, αποκλείοντας τις αμοιβές για πρόσθετες υπηρεσίες, όπως πρόσθετες διευθύνσεις IP, Resources (CPU, RAM,…), υπηρεσίες υποστήριξης κ.λπ.
Περιορισμοί
Ο Πελάτης δεν θα λάβει οποιαδήποτε πίστωση για οποιαδήποτε αποτυχία, δυσλειτουργία ή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας του που προκαλείται από ή συνδέεται με:
α. περιστάσεις πέρα από τον λογικό έλεγχο της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κυβερνητικές δραστηριότητες, πολέμου, εξεγέρσεων, δολιοφθορών, ένοπλης σύγκρουσης, αποκλεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας, απεργίας ή άλλης διαταραχής εργασίας, της διακοπής ή της καθυστέρησης στη μεταφορά, απρόσιτη ή διακοπής ή καθυστέρησης στις τηλεπικοινωνίες ή τις υπηρεσίες τρίτων, επιθέσεων hacker ή ιών, αποτυχίας του λογισμικού τρίτων (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό του λογισμικού ecommerce, πυλών πληρωμής, συνομιλίας, στατιστικών ή scripts ανοιχτού κώδικα) ή ανικανότητας να ληφθούν οι πρώτες ύλες, οι προμήθειες, ή η ενέργεια που απαιτείται για τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού για την παροχή αυτού του SLA.
β. Προγραμματισμένη ή επείγουσα συντήρηση και βελτίωση του τεχνολογικού εξοπλισμού της Εταιρείας.
γ. Θέματα με την DNS, FTP, POP, IMAP ή SMTP πρόσβαση πελατών.
δ. Ψεύτικες αναφορές για μη λειτουργία συστημάτων της Εταιρείας.
ε. Πράξεις ή παραλείψεις του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του κώδικα (π.χ.: CGI, Perl, HTML, κλπ.), οποιασδήποτε αμέλειας, σκόπιμης κακής μεταχείρισης, ή χρήσης των υπηρεσιών με παραβίαση των όρων της Εταιρείας και των διατάξεων της αποδεκτής πολιτικής χρήσης.
στ. Παράδοση ή μετάδοση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή webmail.
ζ. Διακοπές λειτουργίας αλλού στο διαδίκτυο που εμποδίζουν την πρόσβαση στον Πελάτη. Η Εταιρεία δεν είναι αρμόδια για τους browsers ή τους DNS οι οποίοι μπορούν να κάνουν αδύνατη την εμφάνιση της υπηρεσίας στον Πελάτη. Επίσης η Εταιρεία δεν είναι αρμόδια για προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας της ποιότητας πρόσβασης στο internet από τον πάροχο που έχει επιλέξει ο Πελάτης. Η Εταιρεία θα εγγυηθεί μόνο εκείνες τις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχό της, δηλαδή τους servers, τους δρομολογητές των servers και την σύνδεση αυτών με το διαδίκτυο.
Περιορισμός Ευθύνης – Εξασφάλιση – Αποζημίωση
Η Εταιρεία καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε ο δικτυακός της τόπος να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την χρονική εγγύτητα και την πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία οφείλει να ελέγχει τον δικτυακό της τόπο ως προς την ορθότητα της λειτουργικότητας και της εμφάνισης του για τις δύο (2) πιο πρόσφατες εκδόσεις των πλέον δημοφιλών περιηγητών (όπως για παράδειγμα Goolge Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari και Microsoft Edge). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει στη λειτουργικότητα ή το περιεχόμενο του δικτυακού της τόπου, εξ’ αιτίας της χρησιμοποίησης από τον Πελάτη παλιότερης έκδοσης των παραπάνω περιηγητών, ή οποιουδήποτε άλλου περιηγητή.
Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες, την Εταιρεία και θα την καλύψει έναντι κάθε χρηματικού κόστους συμπεριλαμβανομένων και τυχόν δικηγορικών αμοιβών. Επίσης, θα την καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει o ίδιος ο Πελάτης, ή ο οποιοσδήποτε τρίτος, εναντίον της Εταιρείας, ή του ιδίου στην περίπτωση τρίτων, εξαιτίας των δραστηριοτήτων ή άλλων πράξεων του ή των περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω των server της Εταιρείας ή λόγω δυσλειτουργίας οποιουδήποτε διακομιστή της Εταιρείας, με ή χωρίς τη συναίνεση του Πελάτη ή συνεργαζόμενου με αυτόν προσώπου.
Επιπροσθέτως, ο Πελάτης ρητώς δηλώνει και δεσμεύεται ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά της Εταιρείας οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οποιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται να παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και να αποζημιώσει πλήρως την Εταιρεία, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.
Σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταναλωτές και έμποροι έχουν στη διάθεσή τους την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών – ΗΕΔ (Online Dispute Resolution – ODR) για την ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών τους, είτε αυτές αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές. Η ΗΕΔ συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) σε κάθε χώρα, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Για την Ελλάδα οι φορείς αυτοί είναι α) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» και β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών .

4). Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

4.1 Σκοπός της παρούσας Πολιτικής:
• Να διασφαλίσουμε ότι είναι κατανοητό ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει το «www.techweb.gr» τους λόγους για τους οποίους τα χρησιμοποιεί, καθώς και ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά.
• Να εξηγήσουμε τους τρόπους που χρησιμοποιεί η Εταιρεία τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι πελάτες/επισκέπτες του «www.techweb.gr».
• Να εξηγήσουμε τα δικαιώματα και τις επιλογές των επισκεπτών/πελατών του «www.techweb.gr» σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται.
• Να εξηγήσουμε την προστασία του ιδιωτικού απόρρητου και την ασφάλεια των επισκεπτών/πελατών του «www.techweb.gr».
Για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική ή ερωτήσεις σχετικά με την Προστασία Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων επικοινωνήστε με το «www.techweb.gr» και την Εταιρεία, είτε μέσω email στο info@techweb.gr ή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του «www.techweb.gr».
4.2 Συλλογή Δεδομένων
Ποια δεδομένα συλλέγουμε:
(α1). Για την διαδικασία εγγραφής στο site μας «https://techweb.gr», αλλά και για την ορθή λειτουργία διεκπεραίωσης των παραγγελιών γενικότερα, απαιτείται η συλλογή και χρήση ορισμένων Δεδομένων σας όπως:
Όνομα,
Επώνυμο,
Διεύθυνση e-mail και
Τηλεφωνικός αριθμός ενώ για λόγους οικονομικούς/φορολογικούς (π.χ. για να μπορεί να ολοκληρωθεί επιτυχώς η πώληση υπηρεσιών και προϊόντων) χρειάζεται να συλλεχθούν και επιπλέον στοιχεία (στοιχεία τιμολόγησης) και τα οποία είναι κυρίως τα ακόλουθα:
Επωνυμία,
Δραστηριότητα επιχείρησης,
Τηλέφωνο επιχείρησης,
ΑΦΜ,
ΔΟΥ,
Πόλη,
Διεύθυνση και
Ταχυδρομικός Κώδικας.
(α2). Προσωπικά δεδομένα πιστοποίησης και ελέγχου πληρωμών:
Τα δεδομένα πιστοποίησης και ελέγχου πληρωμών συλλέγονται και παρέχονται κατ’ εντολή του Πελάτη από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που εκκαθαρίζουν πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες και βεβαιώνουν καταθέσεις ή εμβάσματα σε λογαριασμούς της Εταιρείας. Για πληρωμές με αντικαταβολή τα δεδομένα παρέχονται από/προς την υπεύθυνη Μεταφορική Εταιρεία.
(α3). Στο site μας «www.techweb.gr» υπάρχουν αναρτημένες φόρμες παραγγελιών για προϊόντα ή/και υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας καθώς και φόρμα επικοινωνίας για την άμεση επικοινωνία των χρηστών/επισκεπτών του site μας με την εταιρεία μας. Τα Δεδομένα που συλλέγονται κυρίως μέσω των συγκεκριμένων φορμών, είναι τα ακόλουθα:
Όνομα,
Επώνυμο,
Διεύθυνση e-mail και
Τηλεφωνικός αριθμός ενώ για λόγους οικονομικούς και φορολογικούς (π.χ. για να μπορεί να ολοκληρωθεί επιτυχώς η πώληση μιας υπηρεσίας) μπορεί να συλλεχθούν και επιπλέον στοιχεία (στοιχεία τιμολόγησης) και τα οποία είναι κυρίως τα ακόλουθα:
Επωνυμία,
Δραστηριότητα επιχείρησης,
Τηλέφωνο επιχείρησης,
ΑΦΜ,
ΔΟΥ,
Πόλη,
Διεύθυνση και
Ταχυδρομικός Κώδικας.
(β). Πως τα συλλέγουμε και γιατί:
Τα δεδομένα παρέχονται οικειοθελώς από τον Πελάτη ή πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του. Τα δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του Πελάτη και την επικοινωνία μαζί του σε οποιαδήποτε περίπτωση συναλλακτικής, προσυμβατικής ή συμβατικής σχέσεως μαζί του (π.χ. για την καταχώρηση παραγγελίας ή την αποστολή προϊόντων) ή/και για την εκπλήρωση συμβατικών ή/και νόμιμων υποχρεώσεων της Εταιρείας (π.χ. έκδοση παραστατικών πώλησης).
(γ). Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται:
Το προσωπικό και οι εταίροι του «www.techweb.gr» έχουν πρόσβαση σε όλα τα παραπάνω δεδομένα, τα οποία επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν για τους σκοπούς που αναφέρονται σε κάθε κατηγορία δεδομένων παραπάνω και δεσμεύονται από σύμβαση εμπιστευτικότητας με την Εταιρεία.
Οι συνεργάτες της Εταιρείας που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του hardware ή/και του λογισμικού, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης του ηλεκτρονικού καταστήματος και των ιστότοπων δύναται να έχουν πρόσβαση σε ένα υποσύνολο από τα παραπάνω δεδομένα μέσω της πρόσβασης που έχουν στο λογισμικό και στους ιστότοπους.
Οι συνεργαζόμενες Μεταφορικές Εταιρείες (Courier) που είναι υπεύθυνες για την κάθε παράδοση παραγγελιών, έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αναγκαία για την παράδοση ή επιστροφή των προϊόντων από / προς τον Πελάτη, για τις αποστολές παραγγελιών που αφορούν την κάθε μία, με σκοπό την εκτέλεση της μεταφοράς και παράδοσης της παραγγελίας προς τον Πελάτη.
Οι πάροχοι πληρωμών (Τράπεζες,κλπ.) επιλέγονται από τον Πελάτη για την πληρωμή των υπηρεσιών προς την Εταιρεία και έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, αν αυτό είναι απαραίτητο για την πιστοποίηση και τον έλεγχο των πληρωμών, καθώς και για τον εντοπισμό απάτης ή άλλων κακόβουλων ή/και παράνομων πράξεων σχετικά με τις συναλλαγές της Εταιρείας (πληρωμές, επιστροφές χρημάτων, κλπ.).
Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ή/και βελτίωση των υπηρεσιών της Εταιρείας (π.χ. Google Maps, κλπ.) έχουν πρόσβαση σε ένα υποσύνολο των δεδομένων επικοινωνίας που ανταλλάσσονται κατά τις αλληλεπιδράσεις του Πελάτη / Επισκέπτη με τις υπηρεσίες ή/και το προσωπικό του «www.techweb.gr».
Τα ανώνυμα στατιστικά χρήσης και επισκεψιμότητας ανήκουν στο «www.techweb.gr» και διατηρούνται σε διακομιστές ιδιοκτησίας του ή πιθανώς σε τρίτους συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών analytics (Google Analytics, κλπ.) οι οποίοι έχουν διασφαλίσει το απόρρητο των δεδομένων αυτών. Το «www.techweb.gr» παρέχει ενημέρωση στους προμηθευτές του ή συνεργαζόμενα πρόσωπα ή εταιρείες για τα παραπάνω ανώνυμα στατιστικά καθώς και για στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένα από τα Δεδομένα, όπως (πχ) η διεύθυνση e-mail, ή άλλες υποβολές που κάνετε σε αυτό το site μπορεί να περιέχουν το αληθινό σας όνομα ή άλλες προσωπικές πληροφορίες και ως αποτέλεσμα μπορούν να εμφανιστούν σε αυτό το site. Όπως και άλλα websites, λαμβάνουμε αυτόματα πληροφορίες γενικής φύσεως που καταγράφονται στα αρχεία καταγραφών (log files) του server μας, όπως η διεύθυνση IP που χρησιμοποιείτε και πληροφορίες μέσω cookies.
4.3 Διαβίβαση δεδομένων σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες)
Η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη της σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Εάν ο Πελάτης έχει ενημερωθεί ειδικά και έχει παράσχει την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή του στην Εταιρεία και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου.
• Εάν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση συμβάσεως, όπως σε περίπτωση που η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση εντολών πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος τρίτης χώρας, ή σε περίπτωση διαβιβάσεως προς εκτέλεση εντολής για την κατάρτιση συναλλαγής.
• Εάν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας.
• Εάν υπάρχει σχετική υποχρέωση από διάταξη νόμου ή διακρατική ή διεθνή σύμβαση.
4.4 Σύνδεσμοι και Περιεχόμενο Τρίτων
Το «www.techweb.gr» ενδέχεται να εμφανίζει διαφημίσεις από τρίτους και άλλο περιεχόμενο με συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων. Η Εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει ή να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου και το περιεχόμενο τρίτων. Αν ο Πελάτης / Χρήστης κάνει κλικ σε μια διαφήμιση ή σύνδεσμο τρίτου, πρέπει να γνωρίζει ότι αποχωρεί από τους ιστότοπους του «www.techweb.gr» και οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που παρέχει δεν θα καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική.
4.5 Χρήση Δεδομένων
Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα σας για να βελτιώσουμε και να διευκολύνουμε τη χρήση του site, για να σας προσφέρουμε καλύτερες και ανταγωνιστικότερες υπηρεσίες & προϊόντα, για να σας στέλνουμε ειδοποιήσεις, ανακοινώσεις, προσφορές ή/και λοιπά μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & sms και για να μπορούμε γενικότερα να επικοινωνούμε μαζί σας.
Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα Δεδομένα σας να μην παρέχονται σε τρίτα μέρη, εκτός αν:
(i) ορίζεται διαφορετικά σε αυτή τη Πολιτική Απορρήτου,
(ii) λάβουμε την συγκατάθεση σας,
(iii) κάποια υπηρεσία που παρέχεται από το site μας απαιτεί την αλληλεπίδραση με ή παρέχεται από κάποιο τρίτο μέρος, π.χ. έναν Application Service Provider,
(iv) συμμορφωθούμε σε νομικές διεργασίες για την επιβολή του νόμου,
(v) ανακαλύψουμε ότι η χρήση αυτού του site από την μεριά σας, παραβιάζει αυτή την Πολιτική, τους Όρους Χρήσης, άλλες οδηγίες χρήσης ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας και/ή την ιδιοκτησία μας,
(vi) αυτό το site αγοραστεί από κάποιον τρίτο ο οποίος θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα Δεδομένα με τον ίδιο τρόπο που έχουμε ορίσει σε αυτή τη Πολιτική. Στη περίπτωση που χρησιμοποιήσετε δεσμούς (links) που εμφανίζονται στο site μας για να επισκεφθείτε άλλα web sites, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων που εμφανίζεται σε αυτά.
4.6 Χρονικό διάστημα Διατήρησης των Δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη που περιγράφονται παραπάνω διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας, καθώς και για την προστασία του προσωπικού και της ιδιοκτησίας της Εταιρείας, για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας και για την επίλυση διαφωνιών. Προκειμένου να διασφαλίζονται πάντα υγιείς σχέσεις ανάμεσα σε εμάς και τους πελάτες ή τους συνεργάτες μας, σας ενημερώνουμε ότι αποθηκεύουμε και διατηρούμε τα Δεδομένα αυτών, μέχρις ότου ο εκάστοτε πελάτης ζητήσει την διαγραφή του λογαριασμού ή των στοιχείων & παραγγελιών του στο «www.techweb.gr».
Τα Δεδομένα του κάθε πελάτη ή συνεργάτη μας μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή από το αρχείο της εταιρείας μας, μετά την διευθέτηση τυχόν οικονομικών οφειλών του που ενδεχομένως να βρίσκονται σε εκκρεμότητα προς την εταιρεία μας.
4.7 Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων
Ο Κανονισμός 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ονομασία Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ή ΓΚΠΔ (GDPR) δίνει στα Υποκείμενα (Φυσικά Πρόσωπα) ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου, το «www.techweb.gr» παρέχει στους Πελάτες / Χρήστες του τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα παρακάτω δικαιώματα:
• Δικαίωμα πρόσβασης – ο Πελάτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η Εταιρεία όπως και την προέλευσή τους.
• Δικαίωμα διόρθωσης – ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει την τροποποίηση ή ενημέρωση των προσωπικών δεδομένων του, αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
• Δικαίωμα περιορισμού – ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του.
• Δικαίωμα διαγραφής – ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του.
• Δικαίωμα εναντίωσης – ο Πελάτης έχει δικαίωμα να εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ή/και προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών.
Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στο «www.techweb.gr»:
• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) dpo@techweb.gr
• Τηλεφωνικώς στους αριθμούς +30.2221112568.
• Στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου.

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά στον Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του αιτήματός του, που όμως δύναται να παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες εφόσον αυτό απαιτείται κατά την κρίση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπ’ όψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων. Η Εταιρεία θα ενημερώνει τον Πελάτη σε κάθε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, καθώς και για τους λόγους της παρατάσεως.
Εάν η Εταιρεία δεν ενεργήσει επί του αιτήματος του Πελάτη, τον ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας και ασκήσεως δικαστικής προσφυγής.
Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του Πελάτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Εταιρεία δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος στον Πελάτη, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήματα.
Σημαντικές επισημάνσεις σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων:
• Η ικανοποίηση των αιτημάτων περιορισμού, διαγραφής και εναντίωσης, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση των υπηρεσιών του «www.techweb.gr» ή τη συνέχιση και λειτουργία της συμβάσεως με την Εταιρεία, ανεξάρτητα εάν χορηγήθηκαν από τον Πελάτη ή εάν αποκτήθηκαν από άλλη πηγή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ μέρους του Πελάτη καταγγελία της αντίστοιχης συμβάσεως ή συμβάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους τους ή τη μη δυνατότητα εξετάσεως αιτήματος του υποκειμένου.
• Η Εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων του Πελάτη εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη εννόμου συμφέροντός της, νόμιμων δικαιωμάτων της ή τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της, σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται παραπάνω.
• Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.
• Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας που τον αφορούν, εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο.
4.8 Πολιτική για Ανηλίκους
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 8) η Εταιρεία μας δεν προτίθεται να συγκεντρώσει τυχόν Δεδομένα από άτομα κάτω της ηλικίας των δεκαέξι (16) ετών. Όπου αυτό αρμόζει, η εταιρεία μας θα πληροφορεί σαφώς τα ανήλικα παιδιά να μην υποβάλλουν τις εν λόγω πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας ή/και θα προβαίνει σε κάθε εύλογη ενέργεια για να εξασφαλίσει τη γονική συναίνεση για την εν λόγω υποβολή. Η εταιρεία μας προτρέπει όλους τους γονείς να πληροφορούν τα ανήλικα τέκνα τους σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των Δεδομένων τους, όταν αυτά χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.
4.9 Cookies
Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότερες μεγάλες ιστοσελίδες κάνουν το ίδιο.
Τι είναι τα cookies;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα. Με τον τρόπο αυτό, η ιστοσελίδα θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, προϊόντα που υπάρχουν στο καλάθι, στη λίστα αγαπημένων & τη σελίδα σύγκρισης προϊόντων, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα ή φυλλομετρείτε τις σελίδες της.
Τα cookies παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία.
Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;
Ορισμένες από τις σελίδες μας χρησιμοποιούν cookies για να θυμούνται:
• αν έχετε συμπληρώσει τα πεδία μιας φόρμας επικοινωνίας ή παραγγελίας,
• αν έχετε προσθέσει προϊόντα στο καλάθι αγορών,
• τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την απεικόνιση, π.χ. φωτεινότητα ή μέγεθος χαρακτήρων,
• αν έχετε ήδη απαντήσει σε αναδυόμενη έρευνα που σας ρωτούσε αν το περιεχόμενο ήταν χρήσιμο ή όχι (για να μη σας ξανατεθεί η ίδια ερώτηση),
• αν έχετε συμφωνήσει (ή όχι) να χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας.
Επίσης, ορισμένα πολυμέσα ενσωματωμένα στις σελίδες μας ή/και συγκεκριμένες σελίδες & άρθρα μας, χρησιμοποιούν cookies για να συγκεντρώνουν ανώνυμα στατιστικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φτάσατε ως το συγκεκριμένο σημείο και για το ποια πολυμέσα, σελίδες ή άρθρα επισκεφτήκατε.
Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη φυλλομέτρηση. Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.
Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.
Αποδοχή ή Απόρριψη των Cookies
Όταν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για πρώτη σας φορά, θα εμφανιστεί μια σχετική ειδοποίηση η οποία θα σας ενημερώνει σχετικά με την χρήση των cookies κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας.
Αν αποδεχτείτε την χρήση των cookies στην ιστοσελίδα μας, τότε το πρόγραμμα περιήγησης (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, κλπ) θα αποθηκεύσει στη συσκευή σας τα cookies που απαιτούνται για τη σωστή εμφάνιση και λειτουργία της ιστοσελίδας μας.
Αν απορρίψετε την χρήση των cookies στην ιστοσελίδα μας, τότε τα cookies τρίτων (π.χ. Google Analytics, Google Maps, κλπ) δεν θα ενεργοποιηθούν και έτσι εσείς ενδεχομένως να αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην εμφάνιση ορισμένων σημείων της ιστοσελίδας μας, ενώ παράλληλα εμείς δεν θα είμαστε σε θέση να λάβουμε κυρίως στατιστικά στοιχεία (π.χ. ποιες σελίδες μας έχουν καλύτερη επισκεψιμότητα, από ποιες συσκευές συνδέονται οι περισσότεροι χρήστες στην ιστοσελίδα μας, ποιο προϊόν προκαλεί περισσότερο το ενδιαφέρον των χρηστών μας, κλπ).
Πώς να ελέγχετε τα cookies
Μπορείτε να ελέγχετε ή/και να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.
4.10 Pixel Tags και Webbeacons
Στην ιστοσελίδα μας ενδέχεται να χρησιμοποιούνται μέσα όπως τα αποκαλούμενα “pixel tags” (ετικέτες εικονοστοιχείων), “web beacons” (κωδικοί ιχνηλασίας), “clear GIFs” (καθαρά GIF) ή παρόμοια μέσα. Όλα τα παραπάνω αποκαλούνται από κοινού “Pixel Tags” (ετικέτες εικονοστοιχείων) και αποσκοπούν στη συλλογή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση της Τοποθεσίας και την ταχύτητα απόκρισης.
Με τα Pixel Tags μπορούμε να μετράμε τον αριθμό των χρηστών που επισκέφθηκαν συγκεκριμένες σελίδες της Τοποθεσίας, να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες και να προσδιορίζουμε την αποτελεσματικότητα που είχαν οι ενέργειες προώθησης ή οι διαφημιστικές μας καμπάνιες. Όταν χρησιμοποιούνται σε μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχουν συνταχθεί σε μορφή HTML, τα Pixel Tags προσφέρουν στον αποστολέα του μηνύματος τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με το εάν και πότε ανοίχτηκε το μήνυμα από τον παραλήπτη.
4.11 Ασφάλεια
– Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από τον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλείς και απόρρητες.
– Ο Πελάτης αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας των κωδικών πρόσβασης των υπηρεσιών (πχ hosting plan, κλπ) του από τρίτα πρόσωπα. Ο κωδικός που χρησιμοποιεί ο Πελάτης θα πρέπει να πληροί τους κανόνες που θέτει η Εταιρεία όσον αφορά το πλήθος χαρακτήρων, το συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
– Ο Πελάτης οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα και να ειδοποιεί την Εταιρεία για κάθε μεταβολή τους. H επικοινωνία και ενημέρωση της Εταιρείας προς τον Πελάτη για θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες του (αναβαθμίσεις στους servers, λήξη – ανανέωση συνδρομών κλπ.) διεξάγεται μέσω email ή μέσω sms ή μέσω σχετικών ενημερωτικών σελίδων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
– Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι το email ορίζεται ως το κύριο κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα στην Εταιρεία και τον Πελάτη και άρα οφείλει να το ελέγχει τακτικά. Ο Πελάτης οφείλει επίσης να προσδιορίζει κύριο και δευτερεύον email επικοινωνίας ή/και αριθμό κινητού τηλεφώνου προκειμένου να διασφαλιστεί η επικοινωνία πληροφοριών από την Εταιρεία προς τον Πελάτη.
ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
– Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Πελάτη της Εταιρείας είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο μέσα στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:
α. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση αιτήσεων.
β. Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον Πελάτη ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
γ. Στην περίπτωση που η Εταιρεία χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
δ. Ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για αυτόν καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους.
ε. Για ασφάλεια, ο Πελάτης θα πρέπει να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.
στ. H ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο έπειτα από συναίνεσή του για την αποστολή ενημερωτικών emails και newsletters σχετικά με την Εταιρεία και με τυχόν νέες προσφορές ή εκπτώσεις που παρέχονται από αυτήν. Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά emails αυτής της μορφής, μπορεί να διαγραφεί από τη λίστα επαφών πατώντας στο link που βρίσκεται στο τέλος κάθε ενημερωτικού email – newsletter.
4.12 Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής
Το «www.techweb.gr» διατηρεί το δικαίωμα προσαρμογής και ενημέρωσης της Πολιτική Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων του.
Μπορεί να κάνουμε αλλαγές σε αυτή την Πολιτική κατά καιρούς. Θα σας ειδοποιούμε για τις σημαντικότερες αλλαγές είτε με την δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα μας είτε με την αποστολή ενός μηνύματος στην διεύθυνση e-mail που μας έχετε διαθέσει.
4.13 Τρόπος επικοινωνίας
Ευχαριστούμε που διαβάσατε την Πολιτική απορρήτου μας.
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτή την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων ή την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο: info@techweb.gr ή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του «www.techweb.gr».
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η Εταιρεία φροντίζει την ασφάλεια, την αξιοπιστία και το σεβασμό στον Πελάτη. Η προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των Πελατών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία γνωρίζει στους επισκέπτες ή και Πελάτες της τα κατωτέρω:
Η ιστοσελίδα και το e-shop της Εταιρείας είναι συστήματα επικοινωνίας με το κοινό, τα οποία παρέχουν μέσω του διαδικτύου πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας και του e-shop της Εταιρείας μπορούν να ενημερώνονται για τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει, τις σημαντικές ανακοινώσεις, τις νέες θέσεις εργασίας και να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε υπηρεσία χωρίς να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία.
Σε περίπτωση που, για την διεκπεραίωση κάποιας συναλλαγής μέσω της ιστοσελίδας ή του e-shop, είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών στοιχείων του Πελάτη σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν τα κατωτέρω:
• Η Εταιρεία διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του Πελάτη της με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, την προώθηση και την εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με τον Πελάτη καθώς και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
• Τα στοιχεία των Πελατών διαφυλάσσονται με αυστηρά κριτήρια εχεμύθειας και διαβιβάζονται σε τρίτες εταιρείες μόνο αν είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας ή τη λειτουργία της υπηρεσίας του Πελάτη.
Το software της ιστοσελίδας και του e-shop είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας και του e-shop και σχετίζονται με πληρωμή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος επιλέξει ο Πελάτης, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, που έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στον χειρισμό πληροφοριών των Πελατών, θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση αιτημάτων του Πελάτη.

5). Υπηρεσίες εκχώρησης Domain Names

5.1 H Εταιρεία καταχωρεί domain names υπό την ιδιότητα του μεταπωλητή / συνεργάτη επίσημων καταχωρητών (π.χ.: easy.gr) και ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ του Πελάτη ή εκπρόσωπου του Πελάτη και του εκάστοτε επίσημου καταχωρητή, του μητρώου ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας / οργανισμού που δρα ως επίσημος καταχωρητής ή είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της κεντρικής βάσης δεδομένων. Η Εταιρεία δεν έχει καμία επίδραση στη διανομή των domain names.
5.2 Ο πελάτης / χρήστης ή / και μελλοντικός ιδιοκτήτης των domain names (ονομάτων χώρου) οφείλει να διαβάσει, να κατανοήσει και να συμφωνήσει με τους Κανονισμούς Διαχείρισης και Εκχώρησης του εκάστοτε μητρώου ή / και συνεργαζόμενων εταιρειών / οργανισμών, για τις καταλήξεις (TLDs) των domain names που επιλέγει, καθώς και όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις αυτών. Με την κατοχύρωση domain names μέσω της Εταιρείας, ο Πελάτης βεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το εκάστοτε μητρώο ή / και τις συνεργαζόμενες εταιρείες, για τη διαχείριση και την εκχώρηση των TLDs. Ο Πελάτης ή εκπρόσωπος του Πελάτη βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που παρέχει στην Εταιρεία είναι αληθή και ακριβή και ότι δεν παραβιάζει, εν γνώσει του, δικαιώματα τρίτων.
Στη διεύθυνση https://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy αναφέρονται λοιπά κανονιστικά κείμενα.
• Όροι και προϋποθέσεις .GR
• Όροι και προϋποθέσεις .EU
• Όροι και προϋποθέσεις .ME
• Όροι και προϋποθέσεις .ORG
• Όροι και προϋποθέσεις .INFO
• Όροι και προϋποθέσεις .BIZ, .COM, .NET, .NAME, .PRO
• Όροι και προϋποθέσεις .UK
• Όροι και προϋποθέσεις ICANN για gTLDs
• Όροι και προϋποθέσεις παρόχου TUCOWS
• Όροι και προϋποθέσεις παρόχου ENOM
• Όροι και προϋποθέσεις παρόχου OpenProvider
• Όροι και προϋποθέσεις .CO
• Όροι και προϋποθέσεις .TV
• Όροι και προϋποθέσεις .COM.CY & .CY
5.3 Ο Πελάτης επιπλέον αποδέχεται τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις καταχωρούμενου όπως εμφανίζονται στο επίσημο site της ICANN.
Ενημερωτικά, όλα τα μητρώα που ακολουθούν την πολιτική της ICANN αναφέρονται εδώ.
5.4 Η Εταιρεία ολοκληρώνει την κατοχύρωση για έναν Πελάτη μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής του. Πιο συγκεκριμένα, για εμβάσματα και πληρωμές μέσω τράπεζας ή μέσω κάρτας η διαδικασία ολοκληρώνεται μετά από επιβεβαίωση της πληρωμής από το λογιστήριο. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη εάν κατά τη διάρκεια, πριν ή μετά της εξόφλησης της παραγγελίας του Πελάτη, το domain name που έχει επιλέξει, έχει κατοχυρωθεί από κάποιον άλλο. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ο Πελάτης ή εκπρόσωπος του Πελάτη μπορεί είτε να αναζητήσει και να κατοχυρώσει κάποιο άλλο domain, είτε να αιτηθεί την επιστροφή του ποσού.
5.5 Συγκεκριμένες προϋποθέσεις ακύρωσης
Συναλλαγές οι οποίες αφορούν domain names (π.χ. ανανέωση, αλλαγή ιδιοκτήτη, αλλαγή καταχωρητή, κ.λ.π.) θεωρούνται εκτελεσμένες με την επιβεβαίωση της πληρωμής από το λογιστήριο της Εταιρείας. Από το χρονικό σημείο αυτό και μετά η συναλλαγή θεωρείται οριστική και ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι απώλεσε το δικαίωμα υπαναχώρησης και της επιστροφής των χρημάτων, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
Εξαίρεση υπάρχει για τις νέες κατοχυρώσεις σε ονόματα χώρου με καταλήξεις .gr και .ελ. Για τις κατοχυρώσεις αυτές και μόνο, ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφής χρημάτων για το αποκλειστικό διάστημα των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από την αρχική επιβεβαίωση πληρωμής. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για την έγκαιρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ώστε να εκτελεστεί με επιτυχία εντός της προθεσμίας και οφείλει να ακολουθήσει την ακόλουθη διαδικασία: α). αποστολή γραπτού αιτήματος (μέσω email) στην Εταιρεία και β). τηλεφωνική επιβεβαίωση με την Εταιρεία για το αίτημα του για υπαναχώρηση. Με το πέρας των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι απώλεσε το δικαίωμα υπαναχώρησης και ότι δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.
Αν κατά την παραγγελία κατοχύρωσης domain name o Πελάτης απέκτησε δωρεάν κάποιο άλλο domain name ή άλλη συνδυασμένη υπηρεσία προσφοράς για την οποία δεν ισχύει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, τότε από το ποσό που επιστρέφεται στον Πελάτη αφαιρείται η τιμή του προϊόντος προσφοράς κατοχύρωσης, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που ισχύει τη δεδομένη στιγμή στο site της Εταιρείας.
Αν το domain name ακυρωθεί εντός προθεσμίας, τα χρήματα της κατοχύρωσης επιστρέφονται σε μορφή πίστωσης στο λογαριασμό του ίδιου Πελάτη και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σε επόμενη κατοχύρωση. Η Εταιρεία αποστέλλει στον Πελάτη ενημερωτικό email για να προβεί σε νέα κατοχύρωση του domain name ακολουθώντας τις οδηγίες του συμβούλου.
Σε περίπτωση κατοχύρωσης domain name τρίτου επιπέδου των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό, ο Πελάτης φέρει την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί το συγκεκριμένο κοινόχρηστο domain name που συνθέτει το μη μεταβλητό πεδίο.
Αν το μεταβλητό πεδίο domain name δεύτερου επιπέδου ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στη λίστα γεωγραφικών όρων που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική μορφή (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΒ του κανονισμού), ο Πελάτης δηλώνει ότι είναι ο αρμόδιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σε περίπτωση καταχώρησης domain name με κατάληξη .gov.gr ο Πελάτης δηλώνει ότι είναι κυβερνητικός οργανισμός.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ .GR DOMAIN NAMES
5.6 Ο Πελάτης συμφωνεί να μην προχωράει σε επανειλημμένες ανεξόφλητες παραγγελίες κατοχύρωσης του ίδιου .GR domain name δεσμεύοντας έτσι το συγκεκριμένο domain name μέσω του μητρώου.
5.7 Ο Πελάτης οφείλει να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στον παλιό καταχωρητή, όσον αφορά στο domain για το οποίο κάνει αίτηση αλλαγής καταχωρητή.
5.8 Ο Πελάτης δεσμεύεται ότι κάθε νέος Κωδικός Εξουσιοδότησης Domain Name της δήλωσης μεταφοράς δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε άλλη δήλωση για το ίδιο Domain name, ή για άλλο Domain Name που έχει κατατεθεί προς τον ίδιο ή προς διαφορετικό καταχωρητή και περιέχει στοιχεία πέραν των αλφαριθμητικών για λόγους ασφαλείας.
5.9 Αν ο Πελάτης επιλέξει την υπηρεσία ελέγχου αίτησης και ο σύμβουλος της Εταιρείας κρίνει ότι το domain name δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να εγκριθεί από την ΕΕΤT, το domain name θα ακυρώνεται αυτόματα από το προσωπικό της Εταιρείας.
5.10 Σε περίπτωση που ο σύμβουλος της Εταιρείας κρίνει ότι το domain name πληροί τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης, αλλά τελικά δεν εγκριθεί από την ΕΕΤΤ τότε τα χρήματα επιστρέφονται στον Πελάτη σε μορφή πίστωσης για χρήση σε άλλες υπηρεσίες.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ .COM.CY & .CY DOMAIN NAMES
5.11 Για την επιτυχή κατοχύρωση .COM.CY & .CY domain name, η Εταιρεία σε συνεργασία με τον Registrar (πχ easy.gr) αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τη δημιουργία του απαραίτητου λογαριασμού στο Μητρώο .CY και την Ανάθεση των Ρόλων. Κατά τη διαδικασία της αίτησης και ενεργοποίησης του domain name θα πρέπει να παρέχονται στο Μητρώο τα ακόλουθα στοιχεία:
α. ο Σύνδεσμος Δικαιούχου-Registrant Contact,
β. ο Διοικητικός Σύνδεσμος ή Σύνδεσμος Επικοινωνίας -Administrative Contact,
γ. ο Τεχνικός Σύνδεσμος-Technical Contact
δ. ο Οικονομικός Διαχειριστής – Billing Contact
5.12 Ο Πελάτης θα αποτελεί τον αποκλειστικό Δικαιούχο του domain name ενώ ο Registrar θα αναλάβει το ρόλο του Διοικητικού, Τεχνικού και Οικονομικού Συνδέσμου με το Μητρώο.
5.13 Για την υλοποίηση της παραπάνω διαδικασίας δημιουργείται email σε Server της Εταιρείας ή του Registrar για λογαριασμό του Πελάτη. Το συγκεκριμένο email χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον παραπάνω σκοπό, της δημιουργία λογαριασμού στο Μητρώο. Οποιαδήποτε εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία προωθείται μόνο στον λογαριασμό email που δηλώνει ο πελάτης κατά την παραγγελία του.
5.14 Κάθε αίτηση υποβάλλεται χειροκίνητα, με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης στο μητρώο .CY και λαμβάνει αριθμό προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και ώρα υποβολής της.
5.15 Η τελική διαθεσιμότητα του domain name από την Εταιρεία επιβεβαιώνεται μετά την πληρωμή της υπηρεσίας από τον Πελάτη. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την κατοχύρωση σε προγενέστερο χρόνο.
5.16 Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη εάν κατά τη διάρκεια, πριν ή μετά της εξόφλησης της παραγγελίας του Πελάτη, το domain name που έχει επιλέξει, έχει κατοχυρωθεί από κάποιον άλλο. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ο Πελάτης μπορεί είτε να αναζητήσει και να κατοχυρώσει κάποιο άλλο domain, είτε να αιτηθεί την επιστροφή του ποσού.
5.17 Με την εγγραφή του domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY στο Μητρώο και την εκχώρηση Άδειας Χρήσης, ο Πελάτης αποκτά το δικαίωμα χρήσης του domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY για το χρονικό διάστημα ισχύος.
5.18 Η Άδεια Χρήσης domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY είναι έγκυρη μόνο κατά την διάρκεια ισχύος της Άδειας. Το δικαίωμα αυτό δεν επάγεται την απόκτηση δικαιώματος ιδιοκτησίας ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανόμενων πνευματικών ή εμπορικών επί του domain name.
5.19 Η Άδεια Χρήσης domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY έχει διάρκεια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους ανάλογα με τη διάρκεια της Άδειας Χρήσης που έχει καθοριστεί από τα τέλη που καταβλήθηκαν είτε για εγγραφή είτε για ανανέωση της Άδειας Χρήσης του ονόματος. Δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης Άδειας Χρήσης για περίοδο ενός (1), δυο (2), πέντε (5) ή δέκα (10) ετών.
5.20 Το τέλος ανανέωσης πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο λήγει η Άδεια Χρήσης και η Άδεια Χρήσης του domain name ανανεώνεται χειροκίνητα μέσα από το Σύστημα του Μητρώου. Σε περίπτωση ανανέωσης της Άδειας Χρήσης θα θεωρείται ότι συνάπτεται νέα συμφωνία μεταξύ του Διαχειριστή και του Δικαιούχου, η οποία θα καλύπτει τη νέα χρονική περίοδο και θα διέπεται από τους εκάστοτε εν ισχύ κανόνες. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν ανταποκριθεί, η άδεια χρήσης domain name ακυρώνεται.
5.21 Η Άδεια Χρήσης δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο πλην των ακόλουθων περιπτώσεων:
α. Κληρονομικού δικαιώματος, στην περίπτωση φυσικών προσώπων.
β. Σύμπραξης ή συγχώνευσης ενός νομικού προσώπου με άλλο νομικό πρόσωπο ή εξαγοράς νομικού προσώπου από άλλο νομικό πρόσωπο, στην περίπτωση νομικών προσώπων. Για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης απαιτείται η προσκόμιση στο Μητρώο των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως αυτά κάθε φορά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
5.22 Τερματισμός Άδειας Χρήσης μπορεί να γίνει μέσω του Συστήματος του Μητρώου. Οποιαδήποτε τέλη δεν θα επιστρέφονται. Ο τερματισμός συνεπάγεται και τη διαγραφή του domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY από το Μητρώο. Το domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY του οποίου τερματίστηκε η άδεια χρήσης από τον Δικαιούχο, θα παραμένει δεσμευμένο για δεκαπέντε ημέρες (15) μετά τον τερματισμό.
5.23 Ακύρωση Άδειας Χρήσης μπορεί να γίνει από τον Διαχειριστή στις περιπτώσεις που αναλυτικά αναφέρονται στον Κανονισμό.
5.24 Ο Πελάτης δηλώνει και αποδέχεται ότι το domain name του οποίου αιτείται την κατοχύρωσή του δεν εμπίπτει στις κατηγορίες απαγορευμένων domain names τα οποία ορίζονται από τον Κανονισμό, δηλαδή δεν αποτελεί:
α. Domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY που εγγράφηκε ήδη σε κάποιο τρίτο πρόσωπο ή προσομοιάζει με άλλο ήδη εγγεγραμμένο domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY σε βαθμό που να προκαλεί σύγχυση στο κοινό. Αν έχουν καταχωρηθεί περισσότερες της μίας αιτήσεις που αφορούν το ίδιο domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY αυτές τίθενται σε σειρά χρονικής προτεραιότητας και σε περίπτωση εκχώρησης Άδειας Χρήσης για μια Αίτηση, οι υπόλοιπες απορρίπτονται αμέσως.
β. Domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY που περιέχει λέξεις αισχρού περιεχομένου και/ή που αντίκειται στη δημόσια τάξη και/ή στην εθνική ασφάλεια και/ή στα χρηστά ήθη ή για το οποίο η αίτηση έγινε κακόπιστα ή του οποίου το περιεχόμενο αποτελεί αδίκημα δυνάμει των Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
γ. Domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY που σχετίζεται με πολιτικά πρόσωπα ή πολιτικές ή/και ιστορικές δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται ειδική άδεια, από σχετικά αρμόδια αναγνωρισμένη και εγγεγραμμένη αρχή, εκτός εάν τέτοια άδεια κοινοποιηθεί στο Διαχειριστή.
δ. Domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY ακραίου πολιτικού ή/και ναζιστικού ή/και ρατσιστικού περιεχομένου.
ε. Domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY που συγκρούεται με Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων και Διεθνών Συνθηκών οι οποίες έχουν σχέση με Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (όπως εμπορικά σήματα, γνωστά διεθνή σήματα).
στ. Domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY που είναι συντομότερο των τριών χαρακτήρων (περιλαμβάνονται αλφαριθμητικοί χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου Α-Ζ, a-z, 0-9 και ο χαρακτήρας (-). Ο χαρακτήρας (–) δεν μπορεί να εμφανίζεται στην αρχή, ούτε και στο τέλος του domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY.
ζ. Domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY που παραποιεί γεωγραφικό όνομα (τοπωνύμιο), το οποίο χαρακτηρίζει γεωγραφικές περιοχές, όπως παρουσιάζονται στους επίσημους χάρτες που εκδίδονται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα γεωγραφικά ονόματα μπορούν να εκχωρούνται μόνο στις Τοπικές ή Κρατικές Αρχές. Αιτήσεις που περιλαμβάνουν εμπορικά σήματα, ονόματα εταιρειών κτλ, και που περιλαμβάνουν ένα πραγματικό γεωγραφικό όνομα, πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα της «οντότητας» δίπλα στο domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY.
η. Domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY που ταυτίζεται με όρο που συνιστά επίσημο σημείο αναφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων Κρατών ή /και διεθνών οργανισμών ή/και άλλων διεθνών οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 6 της Σύμβασης των Παρισίων για την Βιομηχανική Ιδιοκτησία καθώς και σημείο μεγάλης συμβολικής σημασίας, ιδίως θρησκευτικά σύμβολα και λέξεις.
θ. Domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY για το οποίο υπάρχει υπόνοια ότι θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς «κυβερνοκατάληψης».
ι. Domain names με κατάληξη .COM.CY ή .CY τα οποία διαγράφονται από το Μητρώο λόγω μη ανανέωσης της Άδειας Χρήσης, για χρονική περίοδο ενός (1) μηνός.
κ. Domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς που σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίες βρίσκονται εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
5.25 Η Εταιρεία δεν έχει σε καμία περίπτωση υποχρέωση ελέγχου και ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων από τον Πελάτη.
5.26 Η Εταιρεία δύναται να ζητήσει από τον Πελάτη περαιτέρω στοιχεία, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την τελική εγγραφή του domain name .COM.CY ή .CY στο Μητρώο.
5.27 Ο Πελάτης υποχρεούται:
α. να αποκρίνεται στα αιτήματα της Εταιρείας για παροχή στοιχείων όταν αυτό απαιτείται από το Μητρώο αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός 48 ωρών.
β. να αποκρίνεται στα αιτήματα του Μητρώου για παροχή στοιχείων αμελλητί.
γ. να ενημερώνει την εταιρεία για οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα στοιχεία του το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι επικαιροποιημένα και ακριβή,
δ. να πληροφορήσει την εταιρεία σχετικά με οποιαδήποτε δικαστική, διοικητική, ή διαιτησία διαδικασία εγερθεί αναφορικά με το Διαδικτυακό domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY αμελλητί. Τυχόν παράβαση σχετικά με την άμεση ενημέρωση των στοιχείων του θα οδηγεί σε ακύρωση της Άδειας Χρήσης του domain name με κατάληξη .COM.CY ή .CY.
5.28 H Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη αν προκληθεί ζημία στον Πελάτη λόγω μη ορθής ενημέρωσής κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.17.
ΛΗΞΗ DOMAIN
5.29 Όταν ένα domain name λήξει, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, μπαίνει σε περίοδο “καραντίνας” κατά την οποία μόνο ο υφιστάμενος ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα ανανέωσής του. Ο Πελάτης μπορεί να ενημερωθεί για τη διάρκεια καραντίνας ενός domain name μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την Εταιρεία. Εάν δεν υφίσταται περίοδος καραντίνας το domain name είτε περνάει απευθείας σε περίοδο redemption (5.30), είτε διαγράφεται σύμφωνα με τους κανονισμούς του εκάστοτε μητρώου.
Για .DE domain names, μετά την ημερομηνία λήξης, ο Πελάτης συναινεί ρητά στη διαγραφή του domain name σύμφωνα και με όσα αναφέρονται εδώ.
5.30 Domain Redemption
Με το πέρας της περιόδου καραντίνας, ή απευθείας μετά τη λήξη του domain name (εφόσον δεν υφίσταται περίοδος καραντίνας), το domain name διαγράφεται και εισέρχεται σε κατάσταση “redemption” η οποία διαρκεί περίπου 40 ημέρες. Ο Πελάτης οφείλει και μπορεί να ενημερωθεί για τη διάρκεια “redemption” ενός domain name μετά από επικοινωνία με την Εταιρεία.
Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ανανέωση ενός domain name από redemption, οπότε συνίσταται στον Πελάτη να ανανεώνει εγκαίρως το domain name του, πριν την ημερομηνία λήξης του.
5.31 Ανανέωση domain που έχει λήξει
Το κόστος ανανέωσης από καραντίνα παραμένει ίδιο με το κόστος ανανέωσης ενός domain name πριν τη λήξη του. Για ανανέωση domain name από “redemption”, στο κόστος ανανέωσης προστίθεται και το redemption fee, το οποίο διαφέρει ανάλογα με την κατάληξη.
O Πελάτης οφείλει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία για να ενημερωθεί για το συνολικό κόστος ανανέωσης από redemption, για το domain name που τον ενδιαφέρει.
Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η διάρκεια redemption καθώς και το κόστος ανανέωσης διαφέρουν ανάλογα με την κατάληξη και είναι ευθύνη του Πελάτη να γνωρίζει τους ειδικούς όρους του μητρώου για τα domain names που έχει στην κατοχή του (5.2).
5.32 Διαγραφή και Restore Domain
Ένα domain name μπορεί να διαγραφεί για άλλους λόγους πέρα από τη λήξη του, όπως π.χ. γιατί καταχωρήθηκαν λάθος στοιχεία ιδιοκτήτη ή γιατί δεν επιβεβαιώθηκαν στον Καταχωρητή τα στοιχείων WHOIS / ιδιοκτήτη εντός 10 ημερών. Με το πέρας των 10 ημερών και στην περίπτωση μη αποστολής των απαραίτητων στοιχείων εμπρόθεσμα, ο Καταχωρητής έχει το δικαίωμα να διαγράψει το domain name. Σε αυτή την περίπτωση το domain name μπαίνει σε κατάσταση Registrar Hold (ή Client Hold), παύει η λειτουργία του και δεν μπορεί να μεταφερθεί έως ότου ο καταχωρούμενος αποστείλει ακριβή και ενημερωμένα WHOIS στοιχεία.
Ο ιδιοκτήτης του domain name θα πρέπει να αποστείλει επίσημα έγγραφα για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των στοιχείων του (π.χ. ταυτότητα ή διαβατήριο), ώστε να επαναφέρει (restore) ο Καταχωρητής ένα domain name.
Ειδικότερα, στις περιπτώσεις παράνομης ή μη επιτρεπτής δραστηριότητας, ο Καταχωρητής διατηρεί το δικαίωμα να παύσει τη λειτουργία (Registrar Hold ή Client Hold) και να προχωρήσει σε διαγραφή ενός domain name ακόμα και μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων ιδιοκτήτη.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ DOMAIN
5.33 Για τα ήδη κατοχυρωμένα domain names η μεταφορά πραγματοποιείται αυτόματα κατά την επόμενη ανανέωση τους. Η μεταφορά ολοκληρώνεται εντός 5 (ή 10) ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας ανανέωσης του domain name και στη συνέχεια ολοκληρώνεται και η ανανέωση.
Προσοχή: Ο Πελάτης ενδέχεται να λάβει ένα email απευθείας από την ICANN, στο οποίο θα του ζητηθεί να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του, μέσω ενός link, ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά η μεταφορά και η ανανέωση. Κατά το διάστημα των 5 (ή 10) ημερών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αλλαγή των nameservers. Αλλαγή καταχωρητή στο domain name θα μπορεί να πραγματοποιηθεί κανονικά, 60 ημέρες μετά από την ανανέωσή του.
5.34 Όπως ορίζεται στην Πολιτική Μεταφοράς της ICANN, ο ιδιοκτήτης του domain name εξουσιοδοτεί ρητά την Εταιρεία, ή τους συνεργάτες της Εταιρείας όπου κρίνεται απαραίτητο, να ενεργούν ως “designated agent” ώστε να εγκρίνουν την αλλαγή στοιχείων ιδιοκτήτη για λογαριασμό του.
5.35. Κατά την μεταφορά ενός domain name δεν αλλάζουν / τροποποιούνται τα κάτωθι:
• Τα στοιχεία του Νόμιμου Κατόχου (Ιδιοκτήτη)
• Οι Nameservers
Όλα τα παραπάνω μπορούν να τροποποιηθούν μετέπειτα και μόνο μετά από γραπτό αίτημα του Πελάτη μέσω email στο: info@techweb.gr.
5.36. Αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά ενός domain name από άλλον Registrar προς την Εταιρεία, η λήξη της συνδρομής του domain name συνήθως παραμένει η ίδια ως ίσχυε και πριν την μεταφορά. Παρ’ όλα αυτά, ανάλογα πάντα με την πολιτική που ακολουθεί το εκάστοτε μητρώο του domain η ημερομηνία λήξης του κατά την μεταφορά του ενδέχεται να τροποποιηθεί ή επεκταθεί.
Επιπλέον μετά την μεταφορά του domain name προς την Εταιρεία, θα ισχύσει άμεσα η νέα πλέον τιμή βάση του τιμοκαταλόγου της Εταιρείας.
ID PROTECT
5.37 Σε περίπτωση τερματισμού της υπηρεσίας ID Protect, το ποσό πληρωμής δεν επιστρέφεται. Εξαίρεση αποτελούν ενεργοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν 30 ημέρες πριν την εφαρμογή του νόμου GDPR (25 Μαΐου 2018), και ενεργοποιήσεις και ανανεώσεις που έγιναν μετά τις 25 Μαΐου 2018.
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ DOMAIN NAME
5.38 Το κάθε domain name κατοχυρώνεται / δηλώνεται στα στοιχεία του Πελάτη και η κυριότητα του domain ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν. Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την παροχή αληθινών στοιχείων ιδιοκτησίας & επικοινωνίας μέσω της φόρμας Παραγγελίας & Κατοχύρωσης Domain Name και θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία σε περίπτωση αλλαγής ενός ή/και περισσότερων στοιχείων του ιδιοκτησίας ή/και επικοινωνίας.
5.39 Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι την διαχείριση των domain names του την έχει εξ’ αρχής η Εταιρεία. Ο Πελάτης μπορεί (εφόσον το θελήσει και μόνο μετά από γραπτό αίτημά του μέσω email στο: support@techweb.gr) να προμηθευτεί στοιχεία σύνδεσης σε ειδικά διαμορφωμένο πίνακα ελέγχου από την Εταιρεία, όπου θα μπορεί και ο ίδιος να διαχειριστεί τις βασικές λειτουργίες των domain names του.

6). Υπηρεσίες φιλοξενίας (web hosting) ιστοσελίδων

6.1 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας, τις υπηρεσίες που παρέχει και τους servers της για:
α. οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις ή για να αποστείλει, να δημοσιεύσει, να αποστείλει με email ή να μεταδώσει με άλλους τρόπους τέτοιο περιεχόμενο.
β. πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.
γ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή τις διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
δ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
ε. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
στ. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων της.
ζ. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
η. παράνομη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών.
6.2 H Εταιρεία έχει την δυνατότητα να απορρίψει, να διακόψει την παροχή υπηρεσίας ή να διαγράψει υλικό που διοχετεύεται στον server που έχει παραχωρήσει, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, copyright, είναι προϊόν αντιγραφής, είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate softwares, warez sites, serial numbers), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό και την πρόσβαση στο site μέσω διαδικτύου χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον Πελάτη ή σε Τρίτους. Στην συνέχεια ενημερώνει τον Πελάτη για να αφαιρέσει το υλικό. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν συμμορφωθεί άμεσα η Εταιρεία έχει δικαίωμα να διαγράψει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό του.
6.3 Η Εταιρεία ακολουθεί μια πολύ αυστηρή πολιτική για τα spam email και μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό Πελάτη σε περίπτωση αποστολής ανορθόδοξων / ανεπιθύμητων μαζικών email (spam mail). Ένα email είναι spam όταν στέλνεται σε παραλήπτες οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει να το λαμβάνουν.
Ο Πελάτης συμφωνεί να μην αποστέλλει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη email:
• διαφημιστικά ή πληροφοριακά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της εμπορικής διαφήμισης, παρά μόνο σε εκείνους που έχουν ζητήσει ρητά από τον Πελάτη τέτοια email.
• ενοχλητικά email, είτε μέσω της γλώσσας που έχουν γραφεί, είτε λόγω της συχνότητας που στέλνονται ή είτε λόγω του μεγέθους τους.
• chain email
• bulk διαφημιστικά ή πληροφοριακά email.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μια ενέργεια του Πελάτη θεωρείται ως “spam”, “mail bombing”, ή ” bulk email”.
6.4 Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να περιορίσει τον όγκο των μηνυμάτων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται από τους χρήστες, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των email υπηρεσιών σε άλλα μέλη και να προστατεύσει τα συστήματά της.
Ως ιδιοκτήτης ή / και διαχειριστής του εξοπλισμού και άλλων πόρων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει την ηλεκτρονική επικοινωνία από άλλους φορείς στο διαδίκτυο ή να μην παραδώσει μηνύματα email εάν αυτά κριθούν ως spam, malicious ή γενικά παραβαίνουν τους όρους χρήσης της υπηρεσίας.
6.5 Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών των πελατών της Εταιρείας. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε site τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από site τρίτων υλικού που βρίσκεται σε server της Εταιρείας, την εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange κτλ.
6.6 Πρόσβαση SSH δίνεται σε ορισμένες περιπτώσεις και μόνο μετά από αίτηση του Πελάτη εγγράφως. Παρ’ όλα αυτά, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να δώσει περιορισμένη πρόσβαση για εκτέλεση συγκεκριμένων εντολών.
6.7 Απαγορεύεται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στον server ή οποιουδήποτε μηνύματος που αποστέλλεται σε ενοχλητική βάση σε ένα δίκτυο άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με της Εταιρείας όπως και η προσπάθεια παράκαμψης αυθεντικοποίησης χρήστη ή ασφάλειας του host, δικτύου ή λογαριασμού.
Απαγορεύεται η εισχώρηση σε πληροφορίες που δεν απευθύνονται στον Πελάτη.
Απαγορεύεται η παραβίαση της ασφάλειας οποιουδήποτε δικτύου, τα spawning, port scans, ping floods, packet spoofing, forging router information, denial of service attacks, sniffers, flooding, spoofing, ping bombing, smurfs, winnuke, teardrop, η δημοσίευση ιών, τα chat rooms, Internet Relay Chat, IRC bots (όπως το eggdrop), PhpShell και άλλα παρόμοια προγράμματα, το audio, radio και video streaming και το ανέβασμα αρχείων στον server με σκοπό το downloading από το ευρύ κοινό, ειδικότερα στην περίπτωση που αυτό επιφέρει σημαντικό φόρτο στους διαθέσιμους πόρους του δικτύου. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν θα οδηγήσει σε απώλεια πληροφοριών, θα ερευνηθεί και θα επακολουθήσει κατάλληλη δράση.
6.8 Μη εξουσιοδοτημένα background processes ή εξουσιοδοτημένα background processes τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των servers της Εταιρείας ή των Πελατών της, θα έχουν ως συνέπεια την παύση ή και τον τερματισμό του λογαριασμού του Πελάτη.
6.9 Η Εταιρεία έχει δικαίωμα, σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του Πελάτη είναι η αιτία δημιουργίας προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στους άλλους πελάτες που βρίσκονται στον ίδιο server, να απενεργοποιήσει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Πελάτη. Σε περίπτωση που η Εταιρεία προβεί σε μία τέτοια ενέργεια, ο Πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά, το συντομότερο δυνατό και η Εταιρεία θα συνεργάζεται με τον Πελάτη για να εξαλειφθεί ο λόγος που οδήγησε στην αναστολή των υπηρεσιών.
Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από διακοπή των παραπάνω μηχανισμών.
6.10 CPU, Μνήμη, Disk IO, Entry Processes
Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα κατασκευάζει τις ιστοσελίδες του με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των servers της Εταιρείας, περιορίζοντας τη χρήση κώδικα και εφαρμογών που απαιτούν υψηλή επεξεργαστική ισχύ ή κάνουν υπερβολική χρήση πόρων (CPU, Disk IO, RAM).
Οι παραπάνω πόροι, που χρησιμοποιεί ο Πελάτης σε ένα shared hosting πακέτο, δεν εντάσσονται στο πλαίσιο του unmetered. Παρέχονται συγκεκριμένες τιμές ανάλογα με την υπηρεσία και τον server στον οποίο φιλοξενείται το πακέτο του Πελάτη.
Οι βάσεις δεδομένων που φιλοξενούνται στους servers της Εταιρείας, διέπονται από πολιτική ορθής χρήσης και δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 1Gb, ώστε να μην να προκαλούν προβλήματα απόδοσης στον server από κατάχρηση CPU, μνήμης ή Disk IO που διατίθενται σε κάθε λογαριασμό Πελάτη.
6.11 Επιπλέον διευκρινίσεις για τους πόρους και τα χαρακτηριστικά των πακέτων φιλοξενίας
Η υπηρεσία φιλοξενίας που έχει στην διάθεσή του ο Πελάτης, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί / αναβαθμιστεί ως προς τα χαρακτηριστικά της (web space, bandwidth, email accounts, databases, ftp accounts, κλπ), μετά από γραπτό αίτημα μέσω email του Πελάτη προς το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Εταιρείας στο email: support@techweb.gr και ο οποίος θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά το τι ακριβώς επιθυμεί να αλλάξει. Για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, η Εταιρεία θα ενημερώνει εγγράφως μέσω email τον Πελάτη για τις αναβαθμίσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν καθώς και για την κοστολόγησή τους.
Για ιστοσελίδες με μεγάλη επισκεψιμότητα ή/και μεγάλες ανάγκες σε πόρους, οι υπηρεσίες φιλοξενίας της Εταιρείας, μπορούν επίσης να αναβαθμιστούν και ως προς τους πόρους ισχύος τους (CPU, RAM, I/Os, κλπ) με σκοπό την βελτιστοποίηση της γενικότερης ταχύτητας της φόρτωσης / απόκρισης της ιστοσελίδας του Πελάτη. Για κάθε περίπτωση και εφόσον ο Πελάτης επιθυμεί να προβεί σε μία τέτοια αναβάθμιση, θα πρέπει να ζητάει εγγράφως μέσω email του αντίστοιχη προσφορά από την Εταιρεία.
Η μηνιαία κίνηση δεδομένων (bandwidth) που προσφέρεται σε κάθε πακέτο φιλοξενίας, είναι περιορισμένη και σε περίπτωση που εξαντληθεί πριν το τέλος του κάθε μήνα, η ιστοσελίδα του Πελάτη παύει αυτομάτως να εμφανίζεται στο διαδίκτυο. Η μηνιαία κίνηση δεδομένων (bandwidth) μηδενίζεται αυτομάτως στην αρχή του κάθε επόμενου μήνα. Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του τεθεί σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (offline) από το διαδίκτυο λόγω εξάντλησης του μηνιαίου bandwidth, καθίσταται ο κύριος και μοναδικός υπεύθυνος ειδικά αν δεν έχει φροντίσει πριν να ζητήσει εγγράφως προσφορά από την Εταιρεία για την παροχή επιπλέον bandwidth.
6.12 Πολιτική Ορθής Χρήσης
Ο Πελάτης συμφωνεί:
α. Να μην χρησιμοποιεί ίσο ή περισσότερο του 25% των πόρων του server για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα των 90 δευτερολέπτων. Να μην εκτελεί ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν υπερφόρτωση στον server συμπεριλαμβανομένων CGI Scripts, PHP Scripts, FTP, HTTP, SMTP load, κλπ.
β. Να μην εκτελεί οποιοδήποτε αυτόνομο process στον server.
γ. Να μην εκτελεί δαίμονες (daemons) και οποιασδήποτε φύσης εκτελέσιμα αρχεία που κάνουν υπερβολική χρήση bandwidth, όπως IRCD, chat δαίμονες, .exe, .com, κλπ.
δ. Να μην εκτελεί οποιονδήποτε τύπο web spider ή indexer (συμπεριλαμβανομένου του Google Cash, AdSpy, Scrapers, κλπ).
ε. Να μην εκτελεί οποιαδήποτε bit torrent εφαρμογή, track ή client. Απαγορεύεται η φιλοξενία ή διασύνδεση οποιονδήποτε παράνομων διακινούμενων αρχείων.
στ. Να μην συμμετέχει σε καμιά δραστηριότητα που σχετίζεται με file-sharing & peer-to-peer δίκτυα.
ζ. Να μην εκτελεί κανέναν gaming server όπως lineage2, counter strike, half-life, battlefield 1942, κλπ. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.
η. Να μην εκτελεί cron tasks & schedule tasks ανά μικρά χρονικά διαστήματα με τρόπο που μπορεί να προκαλέσουν υπερφόρτωση στον server.
θ. Να μην χρησιμοποιεί script για να καλεί οποιοδήποτε αρχείο δεν είναι τοπικό. Η κλήση οποιοδήποτε αρχείου ή URL σε απομακρυσμένο διακομιστή πρέπει να δηλώνεται στην Εταιρεία όταν αφορά πακέτα φιλοξενίας shared hosting. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να απαγορέψει κάτι τέτοιο χωρίς να το ανακοινώσει στον Πελάτη.
ι. Να μην διαθέτει στον server mailbox το μέγεθος του οποίου να υπερβαίνει τα όρια του πακέτου που έχει αγοράσει ή που ορίζονται από την υπηρεσία.
6.13 Οι λογαριασμοί shared hosting δεν επιτρέπεται να μεταπωλούνται σε τρίτους.
6.14 Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι κανένα τμήμα των υπηρεσιών που του παρέχει η Εταιρεία, όπως ο χώρος, τα email ή η μεταφορά δεδομένων (bandwidth) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backups). Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ανεβάσει (upload), να κατεβάσει (download) ή να αποθηκεύσει στον χώρο που του παρέχεται αρχεία που δεν έχουν άμεση σχέση με ό,τι είναι απαραίτητο για την λειτουργία της ιστοσελίδας του.
6.15 Ο Πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει αυτός και οι υπόλοιποι χρήστες του account του στους servers της Εταιρείας, έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ξεπεράσει τα συγκεκριμένα όρια, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά την λειτουργία του λογαριασμού του Πελάτη ή ακόμα και να χρεώσει για την χρήση των επιπλέον πόρων. Η Εταιρεία, σε κάθε περίπτωση, διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια.
6.16 Είναι ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίζει ότι ο κώδικας και οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένα στο λογαριασμό του είναι ασφαλή και τα δικαιώματα των καταλόγων και αρχείων είναι σωστά, ανεξάρτητα από τον τρόπο που έγινε η εγκατάσταση. Είναι ευθύνη του Πελάτη να εξασφαλίζει την αξιοπιστία στον κώδικά του, να εφαρμόσει όλες τις οδηγίες ασφαλείας της εφαρμογής τους και να φροντίζει να εφαρμόζει τα κατάλληλα επίπεδα πρόσβασης στα αρχεία και τους καταλόγους των υπηρεσιών του. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό του.
6.17 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία για λόγους ασφαλείας μπορεί να του ζητήσει την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης σε τακτά χρονικά διαστήματα.
6.18 Η διάρκεια της σύμβασης της υπηρεσίας φιλοξενίας του Πελάτη, ορίζεται ότι ισχύει για την χρονική διάρκεια που επέλεξε αρχικά ο Πελάτης κατά την συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας παραγγελίας από την ιστοσελίδα της Εταιρείας και η οποία δεν παρατείνεται αυτομάτως αλλά μόνο μετά από γραπτή έγκριση του Πελάτη και εξόφληση του αντίστοιχου χρηματικού ποσού για την ανανέωσή της, πριν την ημερομηνία λήξης. Η ανανέωση της υπηρεσίας φιλοξενίας, προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των όρων της σύμβασης αυτής από τον Πελάτη.
6.19 Η διάρκεια της συνδρομής φιλοξενίας, μπορεί να είναι είτε 12μηνη είτε 24μηνη είτε 36μηνη κλπ.
6.20 Για να είναι δυνατή η ενεργοποίηση μίας υπηρεσίας φιλοξενίας από την Εταιρεία για λογαριασμό του Πελάτη, απαραίτητη είναι η προπληρωμή της επιλεγμένης συνδρομής. Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας ολοκληρώνεται συνήθως σε μία (1) εργάσιμη ημέρα.
6.21 Η διακοπή των υπηρεσιών φιλοξενίας (με δυνατότητα επιστροφής χρημάτων στον Πελάτη από την Εταιρεία) γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση του Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών (από την ημερομηνία ενεργοποίησης / ανανέωσης της υπηρεσίας αυτής) για τεχνικό πρόβλημα του server της Εταιρείας και μόνον, το οποίο ο Πελάτης θα πρέπει εγγράφως να αναφέρει – περιγράψει αναλυτικά. Πέραν αυτής της χρονικής περιόδου, ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι δεν δικαιούται και δεν θα διεκδικήσει την οποιαδήποτε αποζημίωση ή χρηματικό ποσό για την υπηρεσία που του παρέχει η Εταιρεία την οποία ίσως επιθυμεί πλέον να διακόψει – ακυρώσει για τον οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και πριν την καθορισμένη λήξη της συνδρομής της.
6.22 Σε περίπτωση που ο webserver της Εταιρείας (όπου φιλοξενείται σ’ αυτόν και η ιστοσελίδα του Πελάτη) τεθεί σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (offline) ακόμη και για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη ή/και κατηγορία για τυχόν άμεση ή έμμεση οικονομική ή/και πάσης φύσεως άλλη ζημιά που τυχόν προκληθεί στον Πελάτη. Ο Πελάτης εφόσον προμηθευτεί ένα από τα πακέτα φιλοξενίας της Εταιρείας, δηλώνει υπεύθυνα ότι κατανοεί πλήρως την φύση και την λειτουργία τέτοιου είδους υπηρεσιών και αποδέχεται όλα τα ανωτέρω, ανεξαιρέτως.
Αν ένας από τους webservers της Εταιρείας τεθεί σε κατάσταση offline για τον οποιοδήποτε λόγο, το τεχνικό τμήμα της Εταιρείας θα επέμβει άμεσα και σε συνεργασία πάντα με το εκάστοτε Data Center, με σκοπό να επιλυθεί η βλάβη και να εξυπηρετηθεί ο Πελάτης το συντομότερο δυνατόν.
6.23 Η Εταιρεία δικαιούται να διακόψει – αναστείλει την συνδρομή:
• Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν επικοινωνήσει με την Εταιρεία σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών πριν την λήξη της συνδρομής του για την προβλεπόμενη ανανέωση.
• Όταν καθυστερεί η εξόφληση του απαραίτητου χρηματικού ποσού για την ανανέωση της συνδρομής φιλοξενίας.
• Όταν για τον οποιονδήποτε λόγο η ιστοσελίδα προκαλεί δυσλειτουργία του server της Εταιρείας.
• Όταν τίθεται θέμα ασφάλειας / μόλυνσης της ιστοσελίδας του Πελάτη.
• Όταν ο Πελάτης παραβαίνει τις υποχρεώσεις ή και έναν από τους συμφωνηθέντες όρους της σύμβασης αυτής.
6.24 Αν η υπηρεσία φιλοξενίας που παρέχεται στον Πελάτη ανασταλεί πριν την λήξη της συνδρομής της (για τον οποιοδήποτε λόγο κριθεί απαραίτητο ή/και αναγκαίο) από υπαιτιότητα του Πελάτη (πχ: μόλυνση της ιστοσελίδας του Πελάτη, μη εγκατάσταση κρίσιμων ενημερώσεων ασφαλείας στην ιστοσελίδα του Πελάτη με σκοπό την καλύτερη δυνατή ασφάλειά της, κλπ), αυτή μπορεί να ξανά ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή αλλά θα ισχύει εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης 30,00€(συμπ/νου ΦΠΑ) το οποίο ο Πελάτης θα πρέπει να προεξοφλήσει προκειμένου να συνεχιστεί η χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας από τον ίδιο.
6.25 Ο Πελάτης είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την χρήση της υπηρεσίας φιλοξενίας που έχει προμηθευτεί από την Εταιρεία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λογαριασμός φιλοξενίας ή ιστοσελίδα που παραβαίνει τους νόμους, αυτό/ή μπορεί να διαγραφεί εξ’ ολοκλήρου χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση και σε καμία περίπτωση δεν θα επιστρέφεται στον Πελάτη το προπληρωμένο χρηματικό ποσό που κατέβαλε αρχικά για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας φιλοξενίας. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων των Πελατών της και απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και κατηγορία.
6.26 Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι καθίσταται ο κύριος και μοναδικός υπεύθυνος για το πακέτο φιλοξενίας του (ως προς την σωστή διαχείριση των αρχείων του, βάσεων δεδομένων του, ρυθμίσεις, κλπ), ειδικότερα αν έχει προμηθευτεί από την Εταιρεία τα απαραίτητα στοιχεία σύνδεσης στον πίνακα ελέγχου (Plesk) του λογαριασμού φιλοξενίας του. Σε αντίθετη περίπτωση και μόνο κατόπιν πρόσθετης σύμβασης μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας (Σύμβαση Υποστήριξης Ιστοσελίδας – Website Support), η Εταιρεία μπορεί να αναλάβει όλες τις απαραίτητες εργασίες που χρειάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, για την σωστή και ομαλή λειτουργία του πακέτου φιλοξενίας του Πελάτη (ως προς την σωστή διαχείριση των αρχείων του, βάσεων δεδομένων του, ρυθμίσεις, κλπ).
6.27 Ο Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι σε περίπτωση τροποποίησης της ιστοσελίδας του από μη εξουσιοδοτημένα ή και κακοπροαίρετα άτομα, η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και απαλλάσσεται εξ΄ ολοκλήρου από οποιαδήποτε κατηγορία και χρηματική ή άλλη ζημιά που τυχόν προκληθεί στον Πελάτη ή σε τρίτους, άμεση ή έμμεση. Σε περιπτώσεις τέτοιες η Εταιρεία μπορεί να επαναφέρει την ιστοσελίδα του Πελάτη στο πιο πρόσφατο αρχείο backup -εφόσον αυτό είναι λειτουργικό- σύμφωνα πάντα με το αρχείο του server & σε χρονικό διάστημα εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών περίπου, χωρίς να έχει όμως την υποχρέωση να το πράξει αυτό
6.28 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιαδήποτε υπηρεσία της ως προς τα χαρακτηριστικά ή την αξία της, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία άμεση προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερώνει εγγράφως τον κάθε Πελάτη της ξεχωριστά (και όταν αυτό κριθεί απαραίτητο) για νεότερη προσφορά ή ό, τι άλλο ενδέχεται να ταιριάζει στις ανάγκες του κάθε Πελάτη.
Πολιτική μεταφοράς hosting
6.29 Για κάθε νέο Hosting πακέτο που παρέχει η Εταιρεία, ο Πελάτης μπορεί να αιτηθεί τη μεταφορά από άλλο πάροχο. Ανάλογα πάντα την εκάστοτε περίπτωση, η Εταιρεία θα ενημερώνει τον πελάτη για το αν η μεταφορά θα πραγματοποιείται δωρεάν ή με χρέωση.
6.30 Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί τη μεταφορά ιστοσελίδων από ένα Hosting πακέτο της Εταιρείας σε κάποιο άλλο Hosting πακέτο της Εταιρείας, τότε είναι πιθανό να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις και το κόστος μεταφοράς βαρύνει τον ίδιο από την πρώτη ιστοσελίδα.
Επιπλέον όροι μεταφοράς hosting
6.31 Αν ο Πελάτης επιθυμεί την αλλαγή λειτουργικού συστήματος (εφόσον αυτό είναι εφικτό) για οποιαδήποτε περίπτωση μεταφοράς, εφαρμόζονται πρόσθετες χρεώσεις.
6.32 Για οποιαδήποτε μεταφορά σε πακέτα της Εταιρείας μετά το πέρας της αρχικής μεταφοράς (ανά περίπτωση), εφαρμόζονται πρόσθετες χρεώσεις.
6.33 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η μεταφορά γίνεται βάσει προτεραιότητας και μετά από συνεννόηση με την Εταιρεία. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη μεταφορά site που δεν συμβαδίζουν με τις τεχνικές προδιαγραφές των υποδομών της ή που παραβιάζουν τους όρους χρήσης της υπηρεσίας.

7). Υπηρεσίες παροχής συνδρομητικού ηλεκτρονικού καταστήματος(Woocommerce)

7.1 Η Εταιρεία μέσα από τις υπηρεσίες hosting που παρέχει (shared hosting, κλπ) φιλοξενεί στους servers της και ηλεκτρονικά καταστήματα. Η Εταιρεία δεν διαχειρίζεται αυτά τα ηλεκτρονικά καταστήματα των χρηστών, με την έννοια ότι δεν επεξεργάζεται τα δεδομένα ή / και τις πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες προβαλλόμενα μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Τυχόν δε ηλεκτρονικές παραγγελίες και συμβάσεις για αγορά των προβαλλομένων προϊόντων ή / και παροχή υπηρεσιών μέσω των κατ’ ιδίαν ηλεκτρονικών καταστημάτων, διέπονται από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που έχει θέσει κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα και καταρτίζονται αποκλειστικά και μόνο μεταξύ των χρηστών και τρίτων χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος τους.
7.2 H Εταιρεία έχει την δυνατότητα να απορρίψει, να διαγράψει υλικό ή να ακυρώσει κάποιον λογαριασμό που διοχετεύεται στον server που έχει παραχωρήσει, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, copyright, είναι προϊόν αντιγραφής, είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate softwares, warez sites, serial numbers), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό και την πρόσβαση στο site μέσω διαδικτύου χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον Πελάτη ή σε Τρίτους. Στην συνέχεια ενημερώνει τον Πελάτη για να αφαιρέσει το υλικό. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν συμμορφωθεί άμεσα η Εταιρεία έχει δικαίωμα να διαγράψει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό.
7.3 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι σε περίπτωση φιλοξενίας ηλεκτρονικού καταστήματος οφείλει να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις διατήρησης και λειτουργίας του καταστήματός του.
7.4 Η διάρκεια της σύμβασης των συνδρομητικών υπηρεσιών για ηλεκτρονικό κατάστημα (Eshop Plans) ορίζεται ότι ισχύει για την χρονική διάρκεια που επέλεξε αρχικά ο Πελάτης κατά την συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας παραγγελίας από την ιστοσελίδα της Εταιρείας και η οποία δεν παρατείνεται αυτομάτως αλλά μόνο μετά από γραπτή έγκριση του Πελάτη της Εταιρείας, πριν την ημερομηνία λήξης. Η χρήση των συνδρομητικών υπηρεσιών για ηλεκτρονικό κατάστημα (Eshop Plans), προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των όρων της σύμβασης αυτής από τον Πελάτη.
7.5 Η διάρκεια των συνδρομητικών υπηρεσιών για ηλεκτρονικό κατάστημα (Eshop Plans), μπορεί να είναι είτε 12μηνη είτε 24μηνη κλπ.
7.6 Για να είναι δυνατή η ενεργοποίηση μιας συνδρομητικής υπηρεσίας για ηλεκτρονικό κατάστημα (Eshop Plan) από την Εταιρεία για λογαριασμό του Πελάτη, απαραίτητη είναι η προπληρωμή της επιλεγμένης συνδρομής από τον Πελάτη. Εφόσον η πληρωμή της εκάστοτε συνδρομητικής υπηρεσίας για ηλεκτρονικό κατάστημα (Eshop Plan) διευθετηθεί, τότε και μόνον τότε ξεκινούν οι εργασίες ενεργοποίησης ή ανανέωσής της υπηρεσίας.
7.7 Οι συνδρομητικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών καταστημάτων (Eshop Plans) που παρέχονται στον πελάτη από την Εταιρεία, ΔΕΝ αποτελούν ιδιοκτησία του πελάτη καθώς ενσωματώνουν συνδρομητικές υπηρεσίες Τρίτων Παρόχων (π.χ. εξωτερικών συνεργατών της Εταιρείας), οι οποίες διαθέτουν άδειες χρήσης με μοναδικό σκοπό την παροχή αυτών των υπηρεσιών στους Πελάτες της Εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα και εκείνοι συνεργάζονται μαζί της και χωρίς το δικαίωμα της μεταπώλησης των αδειών χρήσης αυτών.
Γι’ αυτό λοιπόν τον λόγο, ο Πελάτης δηλώνει υπεύθυνα ότι κατανοεί και συμφωνεί πως αν αποφασίσει να λήξει τη συνεργασία του με την Εταιρεία για τον οποιοδήποτε λόγο, η συνδρομητική υπηρεσία για ηλεκτρονικό κατάστημα (Eshop Plan) που επέλεξε δεν θα είναι δυνατόν να μεταφερθεί σε άλλον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου προκειμένου να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το e-shop του (ως έχει) μέχρι και εκείνη την στιγμή.
Σε μια τέτοια περίπτωση, το μοναδικό πράγμα που μπορεί να γίνει απ’ την μεριά της Εταιρείας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Πελάτη, είναι να του διατεθεί αντίγραφο ασφαλείας (backup) της βασικής πλατφόρμας (Woocommerce) με όλα του τα προϊόντα & κατηγορίες που εμπεριέχονται σ’ αυτή, αφού όμως πριν έχει προηγηθεί η απεγκατάσταση όλων των επιπλέον Premium εργαλείων (π.χ.: Theme, Plug-ins, κλπ) που παρέχονται από τους Τρίτους Παρόχους, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω.
7.8 Το βασικό λογισμικό (Woocommerce) των eShop που χρησιμοποιεί η Εταιρεία όπως επίσης και το επιπρόσθετο λογισμικό (Themes, Plug-ins, κλπ) βασίζονται κυρίως σε λογισμικό “Ανοιχτού Κώδικα” (Open Source).
Ενώ λοιπόν η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί αυτό το λογισμικό για την δημιουργία ιστότοπων αλλά και ο Πελάτης ως μέσο για την καλύτερη προβολή των προϊόντων & υπηρεσιών της επιχείρησής του μέσω του διαδικτύου, το λογισμικό αυτό σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας ή του Πελάτη.
7.9 Το βασικό λογισμικό (Woocommerce) των ηλεκτρονικών καταστημάτων που δημιουργεί η Εταιρεία όπως επίσης και το επιπρόσθετο λογισμικό (Themes, Plug-ins, κλπ), είναι πιθανόν να εμπεριέχουν προβλήματα λογισμικού (κοινώς: “bugs”) τα οποία συνήθως επιλύονται με την εγκατάσταση των αντίστοιχων ενημερώσεων λογισμικού (software updates). Η Εταιρεία δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί με κανένα τρόπο στον Πελάτη ότι η ιστοσελίδα του δεν θα εμπεριέχει bugs. Η Εταιρεία θα επεμβαίνει και θα κάνει πάντα ό, τι χρειάζεται για να επιλύει αυτά τα προβλήματα όταν και εφόσον εμφανιστούν, στα πλαίσια του εφικτού και αναλόγως της σύμβασης συντήρησης που τυχόν υφίσταται.
7.10 Οι συνδρομητικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών καταστημάτων (Eshop Plans) παρέχονται με τα χαρακτηριστικά τους (ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ) και δεν είναι δυνατή η οποιαδήποτε τροποποίησή τους χωρίς την έγγραφη αίτηση του πελάτη.
7.11 Η συνδρομητική υπηρεσία για ηλεκτρονικό κατάστημα (Eshop Plan) που έχει στην διάθεσή του ο Πελάτης, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί / αναβαθμιστεί ως προς τα χαρακτηριστικά που προσφέρει το εκάστοτε πακέτο φιλοξενίας (web space, bandwidth, email accounts, databases, ftp accounts, κλπ), μετά από γραπτό αίτημα μέσω email του Πελάτη προς το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Εταιρείας στο email: support@techweb.gr και ο οποίος θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά το τι ακριβώς επιθυμεί να αλλάξει. Για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, η Εταιρεία θα ενημερώνει εγγράφως μέσω email τον Πελάτη για τις αναβαθμίσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν καθώς και για την κοστολόγησή τους.
7.12 Για τα ηλεκτρονικά καταστήματα με μεγάλη επισκεψιμότητα ή/και μεγάλες ανάγκες σε πόρους, οι αντίστοιχες υπηρεσίες φιλοξενίας των εκάστοτε συνδρομητικών υπηρεσιών για ηλεκτρονικό κατάστημα (Eshop Plans) που παρέχει η Εταιρεία στον Πελάτη, μπορούν να αναβαθμιστούν και ως προς τους πόρους ισχύος τους (CPU, RAM, I/Os, κλπ) με σκοπό την βελτιστοποίηση της γενικότερης ταχύτητας της φόρτωσης / απόκρισης του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πελάτη. Για κάθε περίπτωση και εφόσον ο Πελάτης επιθυμεί να προβεί σε μία τέτοια αναβάθμιση, θα πρέπει να ζητάει εγγράφως μέσω email του αντίστοιχη προσφορά από την Εταιρεία.
7.13 Η μηνιαία κίνηση των δεδομένων (bandwidth) που προσφέρεται σε κάθε συνδρομητική υπηρεσία για ηλεκτρονικό κατάστημα (Eshop Plan), είναι περιορισμένη και σε περίπτωση που εξαντληθεί πριν το τέλος του κάθε μήνα, το ηλεκτρονικό κατάστημα του πελάτη παύει αυτομάτως να εμφανίζεται στο διαδίκτυο. Η μηνιαία κίνηση δεδομένων (bandwidth) μηδενίζεται αυτομάτως στην αρχή του κάθε επόμενου μήνα. Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του τεθεί σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (offline) από το διαδίκτυο λόγω εξάντλησης του μηνιαίου bandwidth, καθίσταται ο κύριος και μοναδικός υπεύθυνος ειδικά αν δεν έχει φροντίσει πριν να ζητήσει εγγράφως προσφορά από την Εταιρεία για την παροχή επιπλέον bandwidth.
7.14 Η διακοπή των συνδρομητικών υπηρεσιών για ηλεκτρονικά καταστήματα (Eshop Plans) με δυνατότητα επιστροφής χρημάτων στον Πελάτη από την Εταιρεία, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση του πελάτη εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών (από την ημερομηνία ενεργοποίησης / ανανέωσης της υπηρεσίας αυτής) για τεχνικό πρόβλημα του server της Εταιρείας και μόνον, το οποίο ο Πελάτης θα πρέπει εγγράφως να αναφέρει – περιγράψει αναλυτικά. Πέραν αυτής της χρονικής περιόδου, ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι δεν δικαιούται και δεν θα διεκδικήσει την οποιαδήποτε αποζημίωση ή χρηματικό ποσό για την υπηρεσία που του παρέχει η Εταιρεία την οποία ίσως επιθυμεί πλέον να διακόψει – ακυρώσει για τον οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και πριν την καθορισμένη λήξη της συνδρομής της.
Σε περίπτωση συμφωνίας (μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη) για την επιστροφή χρημάτων στον Πελάτη, ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι το χρηματικό ποσό που είναι δυνατόν να του επιστραφεί από την Εταιρεία, ορίζεται σε ποσοστό της τάξεως του 40% επί του αρχικού ποσού που κατέβαλε, λόγω της φύσης των υπηρεσιών αυτών καθώς και λοιπών εξόδων και χρόνου που διέθεσε η Εταιρεία.
7.15 Σε περίπτωση που ο webserver της Εταιρείας (όπου φιλοξενείται σ’ αυτόν και το Woocommerce eShop του πελάτη) τεθεί σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (offline) ακόμη και για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη ή/και κατηγορία για τυχόν άμεση ή έμμεση οικονομική ή/και πάσης φύσεως άλλη ζημιά που τυχόν προκληθεί στον Πελάτη ή Τρίτους. Ο Πελάτης εφόσον προμηθευτεί μία συνδρομητική υπηρεσία για ηλεκτρονικό κατάστημα (Eshop Plan) από την Εταιρεία, δηλώνει υπεύθυνα ότι κατανοεί πλήρως την φύση και την λειτουργία τέτοιου είδους υπηρεσιών και αποδέχεται όλα τα ανωτέρω, ανεξαιρέτως.
Αν ένας από τους webservers της Εταιρείας τεθεί σε κατάσταση offline για τον οποιοδήποτε λόγο, το τεχνικό τμήμα της Εταιρείας θα επέμβει άμεσα και σε συνεργασία πάντα με το εκάστοτε DataCenter, με σκοπό να επιλυθεί η βλάβη και να εξυπηρετηθεί ο Πελάτης το συντομότερο δυνατόν.
7.16 Η Εταιρεία δικαιούται να διακόψει – αναστείλει την συνδρομή:
• Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν επικοινωνήσει με την Εταιρεία σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών πριν την λήξη της συνδρομής του για την προβλεπόμενη ανανέωση.
• Όταν καθυστερεί η εξόφληση του απαραίτητου χρηματικού ποσού για την ανανέωση της συνδρομής.
• Όταν για τον οποιονδήποτε λόγο η ιστοσελίδα προκαλεί δυσλειτουργία του server της Εταιρείας.
• Όταν τίθεται θέμα ασφαλείας/ μόλυνσης της ιστοσελίδας του Πελάτη.
• Όταν ο Πελάτης παραβαίνει τις υποχρεώσεις ή και έναν από τους συμφωνηθέντες όρους της σύμβασης αυτής.
7.17 Αν η συνδρομητική υπηρεσία για ηλεκτρονικό κατάστημα (Eshop Plan) που παρέχεται στον Πελάτη ανασταλεί πριν την λήξη της συνδρομής της (για τον οποιοδήποτε λόγο κριθεί απαραίτητο ή/και αναγκαίο) από υπαιτιότητα του Πελάτη (πχ: μόλυνση της ιστοσελίδας του Πελάτη, κλπ), αυτή μπορεί να ξανά ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή αλλά θα ισχύει εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης 30,00€(συμπ/νου ΦΠΑ) το οποίο ο Πελάτης θα πρέπει να προεξοφλήσει προκειμένου να συνεχιστεί η χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας από τον ίδιο.
7.18 Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την χρήση της συνδρομητικής υπηρεσίας για ηλεκτρονικό κατάστημα (Eshop Plan) που έχει επιλέξει – προμηθευτεί από την Εταιρεία (ως προς το περιεχόμενο). Όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα που βασίζονται στην χρήση των συνδρομητικών υπηρεσιών για ηλεκτρονικό κατάστημα (Eshop Plans) θα πρέπει να σέβονται τον αναγνώστη και να τηρούν όλους τους νόμους χωρίς να χρησιμοποιούνται για παράνομες πράξεις και υπηρεσίες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πελάτη δεν τηρούνται οι νόμοι ή δημοσιεύονται ακατάλληλες φωτογραφίες/περιεχόμενο ή χρησιμοποιείται για κακόβουλους σκοπούς (πχ: αλίευση προσωπικών δεδομένων, εκμετάλλευση/εξαπάτηση των χρηστών, παράνομο εμπόριο λογισμικού, κλπ) αυτό θα διαγράφεται εξ’ ολοκλήρου χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση και σε καμία περίπτωση δεν θα επιστρέφεται στον πελάτη το ανάλογο ποσοστό του προπληρωμένου χρηματικού ποσού που κατέβαλε αρχικά για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων των Πελατών της και απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και κατηγορία.
7.19 Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι καθίσταται ο κύριος και μοναδικός υπεύθυνος για το πακέτο φιλοξενίας της συνδρομητικής υπηρεσίας για ηλεκτρονικό κατάστημα (Eshop Plan) που επέλεξε, (ως προς την σωστή διαχείριση των αρχείων του, βάσεων δεδομένων του, ρυθμίσεις, κλπ), μόνο στην περίπτωση που έχει ζητήσει & προμηθευτεί από την Εταιρεία τα απαραίτητα στοιχεία σύνδεσης στον πίνακα ελέγχου (cPanel) του πακέτου φιλοξενίας του. Ωστόσο η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση του Πελάτη στο cPanel όσον αφορά τις συνδρομητικές υπηρεσίες για ηλεκτρονικό κατάστημα (Eshop Plan).
7.20 Ο Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι σε περίπτωση τροποποίησης της ιστοσελίδας του από μη εξουσιοδοτημένα ή και κακοπροαίρετα άτομα, η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και απαλλάσσεται εξ΄ ολοκλήρου από οποιαδήποτε κατηγορία και χρηματική ή άλλη ζημιά άμεση ή έμμεση, που τυχόν προκληθεί στον Πελάτη ή σε Τρίτους. Σε περιπτώσεις τέτοιες η Εταιρεία μπορεί να επαναφέρει την ιστοσελίδα του Πελάτη στο πιο πρόσφατο αρχείο backup -εφόσον αυτό είναι λειτουργικό- και σύμφωνα πάντα με το αρχείο του server & σε χρονικό διάστημα εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών περίπου, χωρίς να έχει όμως την υποχρέωση να το πράξει αυτό, ειδικά αν ο πελάτης διαχειρίζεται ο ίδιος το cPanel του πακέτου φιλοξενίας της ιστοσελίδας του.
7.21 Οι συνδρομητικές υπηρεσίες για ηλεκτρονικό κατάστημα (Eshop Plan) που προσφέρει η Εταιρεία, περιλαμβάνουν μόνο την βασική ρύθμιση της πλατφόρμας (Woocommerce) και όλων των λοιπών διαδικτυακών εργαλείων (Plug-ins), καθώς επίσης και υπηρεσίες (πχ. Σύμβαση Συντήρησης, Hosting, Domain,…) ανάλογα με την συνδρομή που επέλεξε ο Πελάτης. Η επιμέλεια του σχεδιαστικού (Theme, χρώματα, logo) καθώς και η ανάρτηση του υλικού (κατηγορίες, προϊόντα, εικόνες, περιγραφές, κλπ) πραγματοποιείται από τον Πελάτη, ενώ είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και από την Εταιρεία αλλά μόνο κατόπιν πρόσθετης συμφωνίας και με επιπλέον κόστος, ανάλογα πάντα με τις απαιτήσεις του Πελάτη.
Η βασική ρύθμιση ενός Woocommerce eShop συνήθως ολοκληρώνεται εντός 7 εργάσιμων ημερών και έπειτα η Εταιρεία παραδίδει τα στοιχεία σύνδεσης για το διαχειριστικό του Woocommerce στον Πελάτη. Στο χρονικό αυτό πλαίσιο δεν περιλαμβάνονται τυχόν περαιτέρω εργασίες σχεδίασης & ανάπτυξης (όπως αναφέρθηκαν παραπάνω) που τυχόν συμφωνηθούν μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη ή/και ο χρόνος που απαιτείται από την εκάστοτε τράπεζα ή άλλο οργανισμό για την ένταξή του Πελάτη στο πρόγραμμα πληρωμών μέσω καρτών.
7.22 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιαδήποτε υπηρεσία της ως προς τα χαρακτηριστικά ή την αξία της, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία άμεση προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερώνει εγγράφως τον κάθε Πελάτη της ξεχωριστά (και όταν αυτό κριθεί απαραίτητο) για νεότερη προσφορά ή ό, τι άλλο ενδέχεται να ταιριάζει στις ανάγκες του κάθε Πελάτη.
7.23 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε όρο ανα πάσα στιγμή χωρίς άμεση προειδοποίηση. Κάθε φορά που θα πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές στους όρους χρήσης, θα ενημερώνει τον Πελάτη το συντομότερο (μέσω e-mail, SMS, τηλεφώνου, κλπ) με σκοπό να επισκεφτείτε την παρούσα σελίδα και να αποφασίσετε αν θα συνεχίσετε να αποδέχεστε τους όρους με τις τελευταίες τροποποιήσεις τους συνεχίζοντας παράλληλα την υπηρεσία που σας παρέχει η Εταιρεία ή αν θα πρέπει να διαφωνήσετε και να ακυρώσετε την υπηρεσία σας.

8). Υπηρεσία AutoSSL Πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό AutoSSL παρέχεται από την Εταιρεία δωρεάν σε κάθε επί πληρωμή πακέτο web hosting και ενεργοποιείται αυτόματα με την δημιουργία του πακέτου hosting.
8.1 Το πιστοποιητικό παραμένει σε ισχύ όσο το πακέτο web hosting παραμένει ενεργό στην Εταιρεία ή μέχρις ότου ο Πελάτης επιλέξει να χρησιμοποιήσει ένα Premium (επί πληρωμή) SSL Πιστοποιητικό. Τα χαρακτηριστικά του ορίζονται από τoν πάροχο του πιστοποιητικού και η Εταιρεία οφείλει να τα ακολουθεί.
8.2 Το AutoSSL πιστοποιητικό παρέχει κρυπτογραφημένες συνδέσεις σε μια ιστοσελίδα αλλά δεν παρέχει χρηματική εγγύηση σε περίπτωση αποδεδειγμένης απώλειας των δεδομένων κάποιου χρήστη.
8.3 Η συνδρομή του δωρεάν AutoSSL πιστοποιητικού διαρκεί για τρεις (3) μήνες από την έκδοσή του και στη συνέχεια ανανεώνεται με αυτόματο τρόπο από τον server κάθε τρεις (3) μήνες.
8.4 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης της δωρεάν παροχής του πιστοποιητικού χωρίς άλλη προειδοποίηση.
8.5 Ο Πελάτης που χρησιμοποιεί πιστοποιητικό AutoSSL μέσω υπηρεσιών της Εταιρείας, δια του παρόντος αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει και αποδέχεται και τους όρους και τις προϋποθέσεις του πιστοποιητικού AutoSSL όπως ορίζονται από τον πάροχο της υπηρεσίας του.

9). Έτοιμα πακέτα για Κατασκευή Ιστοσελίδων (με WordPress)

9.1 Η Εταιρεία παρέχει έτοιμες-τυποποιημένες λύσεις για την κατασκευή ιστοσελίδων που βασίζονται στο WordPress και οι οποίες είναι δημοσιευμένες εδώ: https://techweb.gr/eshops/. Οι έτοιμες αυτές λύσεις περιλαμβάνουν και παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες και χαρακτηριστικά προκειμένου να καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών των περισσότερων Πελατών.
Πέραν των έτοιμων αυτών έτοιμων λύσεων, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει προσφορά εγγράφως (πχ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) με συγκεκριμένες προδιαγραφές και βάση των απαιτήσεών του.
9.2 Το βασικό λογισμικό (WordPress) των ιστοσελίδων που δημιουργεί η Εταιρεία όπως επίσης και το επιπρόσθετο λογισμικό (WooCommerce, Themes, Plug-ins, κλπ) βασίζονται κυρίως σε λογισμικό “Ανοιχτού Κώδικα” (Open Source).
Ενώ λοιπόν η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί αυτό το λογισμικό για την δημιουργία ιστότοπων αλλά και ο Πελάτης ως μέσο για την καλύτερη προβολή του ή της επιχείρησής του, μέσω του διαδικτύου, το λογισμικό αυτό σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας ή του Πελάτη.
9.3 Η Εταιρεία έχει την δυνατότητα να ενσωματώνει ήδη ή να παρέχει επιπροσθέτως περαιτέρω διαδικτυακά εργαλεία (Premium Themes, Premium Plug-ins, κλπ) ή/και τρίτες εξωτερικές υπηρεσίες (Premium SEO Tools, κλπ) τα οποία όλα αυτά συνδέονται ή αλληλεπιδρούν άμεσα με την ιστοσελίδα του Πελάτη, προκειμένου να βελτιώνουν την γενικότερη ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τον Πελάτη. Πολλά από αυτά τα διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες παρέχονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα ο Πελάτης συνεργάζεται με την Εταιρεία και αφαιρούνται / διαγράφονται / παύουν να ισχύουν από την ιστοσελίδα του Πελάτη όταν και εφόσον ο ίδιος διακόψει τη συνεργασία του με την Εταιρεία.
9.4 Το βασικό λογισμικό (WordPress) των ιστοσελίδων που δημιουργεί η Εταιρεία όπως επίσης και το επιπρόσθετο λογισμικό (WooCommerce, Themes, Plug-ins, κλπ), είναι πιθανόν να εμπεριέχουν προβλήματα λογισμικού (κοινώς: “bugs”) τα οποία συνήθως επιλύονται με την εγκατάσταση των αντίστοιχων ενημερώσεων λογισμικού (software updates). Η Εταιρεία δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί με κανένα τρόπο στον Πελάτη ότι η ιστοσελίδα του δεν θα εμπεριέχει bugs. Η Εταιρεία θα επεμβαίνει και θα κάνει πάντα ό, τι χρειάζεται για να επιλύει αυτά τα προβλήματα όταν και εφόσον εμφανιστούν, στα πλαίσια του εφικτού και αναλόγως της σύμβασης συντήρησης που τυχόν υφίσταται. Αν δεν υφίσταται ενεργό Συμβόλαιο Συντήρησης ή Υποστήριξης για την ιστοσελίδα του Πελάτη, η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι του Πελάτη για την συντήρηση / υποστήριξη της ιστοσελίδας του.
9.5 Η χρήση της υπηρεσίας/συνδρομής φιλοξενίας (hosting plan) που ενσωματώνεται στις υφιστάμενες έτοιμες-τυποποιημένες λύσεις για την κατασκευή ιστοσελίδων που παρέχει η Εταιρεία, συνεπάγεται στην πλήρη αποδοχή του: «Υπηρεσίες φιλοξενίας (web hosting) ιστοσελίδων» (Ενότητα 6) ως επιπρόσθετο κομμάτι των παρόντων όρων.
9.6 Η χρήση της υπηρεσίας/συνδρομής domain name που ενσωματώνεται στις υφιστάμενες έτοιμες-τυποποιημένες λύσεις για την κατασκευή ιστοσελίδων που παρέχει η Εταιρεία, συνεπάγεται στην πλήρη αποδοχή του: «Υπηρεσίες εκχώρησης Domain Names» (Ενότητα 5) ως επιπρόσθετο κομμάτι των παρόντων όρων.
9.7 Η χρήση της υπηρεσίας/συνδρομής συμβολαίου συντήρησης (WordPress Support) που ενσωματώνεται στις υφιστάμενες έτοιμες-τυποποιημένες λύσεις για την κατασκευή ιστοσελίδων που παρέχει η Εταιρεία, συνεπάγεται στην πλήρη αποδοχή του: «Συμβόλαια Συντήρησης “WordPress Support” & “Woocommerce Support”» (Ενότητα 12) ως επιπρόσθετο κομμάτι των παρόντων όρων.
9.8 Η χρήση του AutoSSL Πιστοποιητικού (Shared SSL) που ενσωματώνεται στις υφιστάμενες έτοιμες-τυποποιημένες λύσεις για την κατασκευή ιστοσελίδων που παρέχει η Εταιρεία, συνεπάγεται στην πλήρη αποδοχή του: «Υπηρεσία AutoSSL Πιστοποιητικού» (Ενότητα 8) ως επιπρόσθετο κομμάτι των παρόντων όρων.
9.9 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιαδήποτε υπηρεσία της ως προς τα χαρακτηριστικά ή την αξία της, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία άμεση προειδοποίηση.
9.10 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε όρο ανα πάσα στιγμή χωρίς άμεση προειδοποίηση.

10). Συμβόλαια Συντήρησης “WordPress Support” & “Woocommerce Support”

10.1 Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης Συντήρησης Ιστοσελίδων κατασκευασμένες σε WordPress (WordPress Support) ή σε Woocommerce (Woocommerce Support) μπορεί να είναι είτε 12μηνη είτε 24μηνη κλπ και η οποία δεν παρατείνεται αυτομάτως, αλλά μόνο μετά από γραπτό αίτημα του Πελάτη προς την Εταιρεία.
10.2 Η αρχική παραγγελία για την σύμβαση Συντήρησης πραγματοποιείται μόνο μέσω της σχετικής φόρμας παραγγελίας και η ανανέωση της σύμβασης προϋποθέτει την συνέχιση αποδοχής των όρων αυτών από τον Πελάτη, με όλες τις αλλαγές που τυχόν έχουν πραγματοποιηθεί.
10.3 Για να είναι δυνατή η ενεργοποίηση ενός συμβολαίου Συντήρησης Ιστοσελίδων κατασκευασμένες σε WordPress (WordPress Support) ή σε Woocommerce (Woocommerce Support), απαραίτητη είναι η προεξόφληση της επιλεγμένης συνδρομής από τον Πελάτη.
10.4 Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να πραγματοποιεί τεχνικές εργασίες στην ιστοσελίδα του Πελάτη, όταν:
• Η συνδρομή του συμβολαίου Συντήρησης (WordPress Support) ή (Woocommerce Support) του Πελάτη, έχει ήδη λήξει.
• Ο Πελάτης δεν έχει εξοφλήσει το ανάλογο χρηματικό ποσό (σύμφωνα πάντα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο) για την ανανέωση του συμβολαίου της συνδρομής του.
• Καθυστερεί η εξόφληση του απαραίτητου χρηματικού ποσού για την ανανέωση της συνδρομής του.
• Όταν ο Πελάτης παραβαίνει τις υποχρεώσεις ή και έναν από τους συμφωνηθέντες όρους της σύμβασης αυτής.
10.5 Ο πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι η συνδρομή που επιλέγει, υπόκειται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές και η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη σε καμία απολύτως περίπτωση να παρέχει επιπλέον παροχές ή υποστήριξη στον Πελάτη, πέραν των συμφωνηθέντων της συνδρομής που επέλεξε.
Τα συμβόλαια Συντήρησης (WordPress Support) και (Woocommerce Support) προσφέρονται ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ σε Πελάτη του οποίου η ιστοσελίδα φιλοξενείται σε server της Εταιρείας. Σε περίπτωση που ο Πελάτης φιλοξενεί την ιστοσελίδα του σε άλλον server (εκτός της Εταιρείας) τότε ενδεχομένως οι παροχές του συμβολαίου Συντήρησης να διαφέρουν.
10.6 Τα συμβόλαια Συντήρησης (WordPress Support) και (Woocommerce Support) είναι δυνατόν να αναβαθμιστούν κατά την διάρκειά τους μετά από επιπρόσθετη έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη, με επιπλέον χρέωση.
10.7 Σε περίπτωση που ο Πελάτης αναθέσει στην Εταιρεία περαιτέρω εργασίες πέραν των συμφωνηθέντων, η κάθε επιπλέον εργασία θα μελετάται και θα κοστολογείται ξεχωριστά από την Εταιρεία, η οποία στη συνέχεια θα ενημερώνει τον Πελάτη για να αποφασίσει εν τέλει αν θέλει οι εργασίες αυτές να πραγματοποιηθούν ή όχι.
10.8 Ο Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι σε περίπτωση τροποποίησης της ιστοσελίδας του από μη εξουσιοδοτημένα ή και κακοπροαίρετα άτομα, η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και απαλλάσσεται εξ΄ ολοκλήρου από οποιαδήποτε κατηγορία και χρηματική ή άλλη ζημιά που τυχόν προκληθεί στον Πελάτη ή σε τρίτους, άμεση ή έμμεση. Σε περιπτώσεις τέτοιες η Εταιρεία θα επαναφέρει το συντομότερο δυνατόν την ιστοσελίδα του πελάτη στο πιο πρόσφατο αρχείο backup (εφόσον αυτό είναι λειτουργικό) σύμφωνα πάντα με το αρχείο του server.
10.9 Σε περίπτωση βλάβης της ιστοσελίδας του πελάτη εκτός σύμβασης η βλάβη θα μπορεί να επιλύεται από την Εταιρεία (μετά από γραπτό αίτημα του Πελάτη στο support@techweb.gr) αλλά το κόστος των εργασιών για την επίλυση των προβλημάτων θα προκύπτει ανάλογα με τον χρόνο και το μέγεθος του προβλήματος.
10.10 Σε περίπτωση που ο Πελάτης αντιμετωπίζει πρόβλημα σχετικά με την επικοινωνία του και την παρεχόμενη Συντήρηση της ιστοσελίδας του από την Εταιρεία, μπορεί να ζητήσει εγγράφως την διακοπή της συνδρομής του αλλά κατανοεί και συμφωνεί ότι δεν θα διεκδικήσει καμία απολύτως αποζημίωση. Σε μια τέτοια πιθανή περίπτωση, η Εταιρεία θα αξιολογήσει την κατάσταση και θα προτείνει στον Πελάτη μία λύση – συμβιβασμό (πχ πίστωση για χρήση σε άλλες υπηρεσίες της Εταιρείας), με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του Πελάτη.
10.11 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιαδήποτε υπηρεσία της ως προς τα χαρακτηριστικά ή την αξία της, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία άμεση προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερώνει εγγράφως τον κάθε Πελάτη της ξεχωριστά (και όταν αυτό κριθεί απαραίτητο) για νεότερη προσφορά ή ό, τι άλλο ενδέχεται να ταιριάζει στις ανάγκες του κάθε Πελάτη.
10.12 Εφόσον ο Πελάτης διαθέτει ενεργό ένα από τα συμβόλαια Συντήρησης (WordPress Support) ή (Woocommerce Support) που προσφέρει η Εταιρεία, κατανοεί και αποδέχεται όλους τους όρους χρήσης που αναγράφονται στην παρούσα σύμβαση και επιπλέον φροντίζει να διατηρεί μία ομαλή και φιλική επικοινωνία-σχέση με την Εταιρεία.

11). Συμβόλαια Υποστήριξης Ιστοσελίδων (Website Support)

11.1 Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης Υποστήριξης Ιστοσελίδων (Website Support) μπορεί να είναι είτε 12μηνη είτε 24μηνη κλπ και η οποία δεν παρατείνεται αυτομάτως, αλλά μόνο μετά από γραπτό αίτημα του Πελάτη προς την Εταιρεία.
11.2 Η αρχική παραγγελία για την σύμβαση Υποστήριξης πραγματοποιείται μόνο μέσω της σχετικής φόρμας παραγγελίας και η ανανέωση της σύμβασης προϋποθέτει την συνέχιση αποδοχής των όρων αυτών από τον Πελάτη, με όλες τις αλλαγές που τυχόν έχουν πραγματοποιηθεί.
11.3 Για να είναι δυνατή η ενεργοποίηση ενός συμβολαίου Υποστήριξης Ιστοσελίδων (Website Support), απαραίτητη είναι η προεξόφληση της επιλεγμένης συνδρομής από τον Πελάτη.
11.4 Τα συμβόλαια Υποστήριξης Ιστοσελίδων (Website Support) που παρέχει η Εταιρεία, ισχύουν μόνο για τις πλατφόρμες WordPress & Woocommerce.
11.5 Οι μη εξαντλημένες-χρησιμοποιημένες περιπτώσεις εργασιών του συμβολαίου Υποστήριξης για την ιστοσελίδα του Πελάτη καθώς επίσης και οι μη εξαντλημένες-χρησιμοποιημένες ώρες για Online Υποστήριξη (μέσω του Internet), θα ισχύουν/προστεθούν και στην αμέσως επόμενη ανανέωση του συμβολαίου του Πελάτη, αρκεί η τιμολόγηση για την ανανέωση να πραγματοποιηθεί πριν την ορισμένη ημερομηνία λήξης.
11.6 Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να πραγματοποιεί τεχνικές εργασίες στην ιστοσελίδα του Πελάτη, όταν:
• Η συνδρομή του συμβολαίου (WordPress Support) του Πελάτη, έχει ήδη λήξει.
• Ο Πελάτης δεν έχει εξοφλήσει το ανάλογο χρηματικό ποσό (σύμφωνα πάντα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο) για την ανανέωση του συμβολαίου της συνδρομής του.
• Καθυστερεί η εξόφληση του απαραίτητου χρηματικού ποσού για την ανανέωση της συνδρομής του.
• Όταν ο Πελάτης παραβαίνει τις υποχρεώσεις ή και έναν από τους συμφωνηθέντες όρους της σύμβασης αυτής.
11.7 Ο πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι η συνδρομή που επιλέγει, υπόκειται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές και η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη σε καμία απολύτως περίπτωση να παρέχει επιπλέον παροχές ή υποστήριξη στον Πελάτη, πέραν των συμφωνηθέντων της συνδρομής που επίλεξε.
Τα συμβόλαια Υποστήριξης (Website Support) προσφέρονται ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ σε Πελάτη του οποίου η ιστοσελίδα φιλοξενείται σε server της Εταιρείας. Σε περίπτωση που ο Πελάτης φιλοξενεί την ιστοσελίδα του σε άλλον server (εκτός της Εταιρείας) τότε ενδεχομένως οι παροχές του συμβολαίου Συντήρησης να διαφέρουν.
11.8 Τα συμβόλαια Υποστήριξης Ιστοσελίδων (Website Support) δεν είναι δυνατόν να αναβαθμιστούν κατά την διάρκεια της συνδρομής τους.
11.9 Σε περίπτωση που ο Πελάτης αναθέσει στην Εταιρεία περαιτέρω εργασίες πέραν των συμφωνηθέντων, η κάθε επιπλέον εργασία θα μελετάται και θα κοστολογείται ξεχωριστά από την Εταιρεία, η οποία στη συνέχεια θα ενημερώνει τον Πελάτη για να αποφασίσει εν τέλει αν θέλει οι εργασίες αυτές να πραγματοποιηθούν ή όχι.
11.10 Η Εταιρεία έχει την δυνατότητα να ενσωματώνει ήδη ή να παρέχει επιπροσθέτως περαιτέρω διαδικτυακά εργαλεία (Premium Themes, Premium Plug-ins, κλπ) ή/και τρίτες εξωτερικές υπηρεσίες (Premium SEO Tools, κλπ) τα οποία όλα αυτά συνδέονται ή αλληλεπιδρούν άμεσα με την ιστοσελίδα του Πελάτη, προκειμένου να βελτιώνουν την γενικότερη ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τον Πελάτη. Πολλά από αυτά διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες παρέχονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα ο Πελάτης συνεργάζεται με την Εταιρεία και αφαιρούνται / διαγράφονται / παύουν να ισχύουν από την ιστοσελίδα του Πελάτη όταν και εφόσον λήξει το συμβόλαιο Υποστήριξης της ιστοσελίδας του.
11.11 Η χρήση της υπηρεσίας/συνδρομής φιλοξενίας (hosting plan) που ενσωματώνεται στα συμβόλαια Υποστήριξης Ιστοσελίδων (Website Support), συνεπάγεται στην πλήρη αποδοχή του: «Υπηρεσίες φιλοξενίας (web hosting) ιστοσελίδων» (Ενότητα 6) ως επιπρόσθετο κομμάτι των παρόντων όρων.
11.12 Η χρήση της υπηρεσίας/συνδρομής domain name που ενσωματώνεται στα συμβόλαια Υποστήριξης Ιστοσελίδων (Website Support), συνεπάγεται στην πλήρη αποδοχή του: «Υπηρεσίες εκχώρησης Domain Names» (Ενότητα 5) ως επιπρόσθετο κομμάτι των παρόντων όρων.
Για να είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η δωρεάν κατοχύρωση/ ανανέωση του (.gr) domain name, απαραίτητο είναι το συγκεκριμένο domain να βρίσκεται υπό την πλήρη διαχείριση της Εταιρείας.
11.13 Η χρήση του AutoSSL Πιστοποιητικού (Shared SSL) που ενσωματώνεται στα συμβόλαια Υποστήριξης Ιστοσελίδων (Website Support), συνεπάγεται στην πλήρη αποδοχή του: «Υπηρεσία AutoSSL Πιστοποιητικού» (Ενότητα 10) ως επιπρόσθετο κομμάτι των παρόντων όρων.
11.14 Η χρήση της υπηρεσίας Απομακρυσμένης Τεχνικής Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) μέσω του Διαδικτύου που ενσωματώνεται στα συμβόλαια Υποστήριξης Ιστοσελίδων (Website Support), συνεπάγεται στην πλήρη αποδοχή του: «Υπηρεσία Απομακρυσμένης Τεχνικής Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) μέσω του Διαδικτύου» (Ενότητα 14) ως επιπρόσθετο κομμάτι των παρόντων όρων.
11.15 Ο Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι σε περίπτωση τροποποίησης της ιστοσελίδας του από μη εξουσιοδοτημένα ή και κακοπροαίρετα άτομα, η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και απαλλάσσεται εξ΄ ολοκλήρου από οποιαδήποτε κατηγορία και χρηματική ή άλλη ζημιά που τυχόν προκληθεί στον Πελάτη ή σε τρίτους, άμεση ή έμμεση. Σε περιπτώσεις τέτοιες η Εταιρεία θα επαναφέρει το συντομότερο δυνατόν την ιστοσελίδα του πελάτη στο πιο πρόσφατο αρχείο backup (εφόσον αυτό είναι λειτουργικό) σύμφωνα πάντα με το αρχείο του server.
Αν η ιστοσελίδα του Πελάτη φιλοξενείται σε web server που δεν είναι υπό την πλήρη διαχείριση της Εταιρείας και δεν υπάρχει η δυνατότητα του backup-restore μέσω αυτού η επαναφορά θα μπορεί να πραγματοποιείται στο πιο πρόσφατο χειροκίνητο backup που υπάρχει και για να γίνει αυτό θα πρέπει ο Πελάτης να το ζητάει πάντα εγγράφως από την Εταιρεία. Αν δεν εφαρμοστεί ποτέ χειροκίνητο backup, δεν θα είναι δυνατή και η χειροκίνητη επαναφορά της ιστοσελίδας του Πελάτη από την Εταιρεία.
Ο Πελάτης μπορεί να ζητάει την πραγματοποίηση χειροκίνητου backup της ιστοσελίδας του από την Εταιρεία, με κοστολόγηση 1 περίπτωση εργασιών (εντός των πλαισίων του συμβολαίου του).
11.16 Σε περίπτωση βλάβης της ιστοσελίδας του πελάτη εκτός σύμβασης η βλάβη θα μπορεί να επιλύεται από την Εταιρεία (μετά από γραπτό αίτημα του Πελάτη στο support@techweb.gr) αλλά το κόστος των εργασιών για την επίλυση των προβλημάτων θα προκύπτει ανάλογα με τον χρόνο και το μέγεθος του προβλήματος.
11.17 Σε περίπτωση που ο Πελάτης αντιμετωπίζει πρόβλημα σχετικά με την επικοινωνία του και την παρεχόμενη υποστήριξη της ιστοσελίδας του από την Εταιρεία, μπορεί να ζητήσει εγγράφως την διακοπή της συνδρομής του αλλά κατανοεί και συμφωνεί ότι δεν θα διεκδικήσει καμία απολύτως αποζημίωση. Σε μια τέτοια πιθανή περίπτωση, η Εταιρεία θα αξιολογήσει την κατάσταση και θα προτείνει στον Πελάτη μία λύση – συμβιβασμό (πχ πίστωση για χρήση σε άλλες υπηρεσίες της Εταιρείας), με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του Πελάτη.
11.18 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιαδήποτε υπηρεσία της ως προς τα χαρακτηριστικά ή την αξία της, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία άμεση προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερώνει εγγράφως τον κάθε Πελάτη της ξεχωριστά (και όταν αυτό κριθεί απαραίτητο) για νεότερη προσφορά ή ό, τι άλλο ενδέχεται να ταιριάζει στις ανάγκες του κάθε Πελάτη.
11.19 Εφόσον ο Πελάτης διαθέτει ενεργό ένα από τα συμβόλαια συντήρησης (WordPress Support) που προσφέρει η Εταιρεία, κατανοεί και αποδέχεται όλους τους όρους χρήσης που αναγράφονται στην παρούσα σύμβαση και επιπλέον φροντίζει να διατηρεί μία ομαλή και φιλική επικοινωνία-σχέση με την Εταιρεία.

12). Υπηρεσία Απομακρυσμένης Τεχνικής Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) μέσω του Διαδικτύου

12.1 Η υπηρεσία Απομακρυσμένης Τεχνικής Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) μέσω του Διαδικτύου, παρέχεται από την Εταιρεία σε τέσσερα (4) έτοιμα πακέτα προ-αγοράς χρόνου υποστήριξης και τα οποία είναι δημοσιευμένα σε αυτή την σελίδα: https://techweb.gr/υποστήριξη-μέσω-internet/. Για ακόμη περισσότερο χρόνο υποστήριξης ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει την υπηρεσία και από το e-shop της Εταιρείας στο ακόλουθο link: https://techweb.gr/eshop/Τεχνική-Υποστήριξη/Online-Υποστήριξη/1-ώρα-Online-Υποστήριξη
12.2 Για να μπορέσει η Εταιρεία να παρέχει Online Τεχνική Υποστήριξη στον Πελάτη, θα πρέπει ο Πελάτης να:
• έχει αγοράσει και να διαθέτει χρόνο υποστήριξης.
• έχει τον υπολογιστή του συνδεδεμένο με το Internet.
• έχει ήδη κατεβάσει και εγκαταστήσει την εφαρμογή AnyDesk (https://download.anydesk.com/AnyDesk.exe) στον υπολογιστή του.
• τηλεφωνήσει στο +30. 22210 77396 και να ενημερώσει τον διαθέσιμο τεχνικό της Εταιρείας για τον μοναδικό κωδικό που θα του εμφανίσει η εφαρμογή AnyDesk στην οθόνη του.
12.3 Η υπηρεσία Απομακρυσμένης Τεχνικής Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) μέσω του Διαδικτύου, μπορεί να αξιοποιηθεί (ενδεικτικά) για τα παρακάτω:
• Εγκατάσταση/ Απεγκατάσταση εφαρμογών (απαιτείται η ύπαρξη των σχετικών αδειών χρήσης).
• Συντήρηση/ Ενημέρωση του Λειτουργικού Συστήματος (Windows) & των εφαρμογών.
• Ρυθμίσεις του λογισμικού του υπολογιστή για την αύξηση της απόδοσης του συστήματος.
• Έλεγχος & Απολύμανση Ιών και λοιπού κακόβουλου λογισμικού.
• Εγκατάσταση/ Ρύθμιση Περιφερειακών Συσκευών Πληροφορικής (πχ: Εκτυπωτές, Σαρωτές, Web Cameras, κλπ).
• Ρυθμίσεις Τοπικού Δικτύου (LAN) (πχ: Δικαιώματα χρηστών, Κοινόχρηστοι φάκελοι και έγγραφα, κλπ).
• Ρυθμίσεις του Ασύρματου Εξοπλισμού (Modem/Router) για το Δίκτυο WiFi.
• Βοήθεια για την δημιουργία & διαχείριση λογαριασμών (πχ: Gmail, Facebook, Skype, YouTube, Yahoo Mail, κλπ).
• Ρύθμιση Τοπικών Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (πχ: Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, κλπ).
• Βασική Εκπαίδευση για Αρχάριους χρήστες (Windows 10, Εφαρμογές γραφείου, Antivirus, Αποστολή Email, κλπ).
Σημειώνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται και η συμβολή του πελάτη απ’ την μεριά του (πχ να συνδέσει το USB καλώδιο στον εκτυπωτή του μετά την εγκατάσταση, κλπ).
12.4 Η υπηρεσία Απομακρυσμένης Τεχνικής Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) μέσω του Διαδικτύου, ΔΕΝ μπορεί να αξιοποιηθεί (ενδεικτικά) για τα παρακάτω:
• Διαγνωστικός, Τεχνικός ή/και Ηλεκτρονικός έλεγχος του υπολογιστή.
• Επίλυση Βλάβης (Μηχανικής ή Ηλεκτρονικής).
• Εγκατάσταση Λειτουργικού Συστήματος (πχ: Windows, Linux, κλπ).
• Εκπαίδευση σε Προχωρημένους χρήστες (πχ: HTML, PHP, CSS, JavaScript, CMS, Marketing, κλπ).
12.5 Μέσω της υπηρεσίας Απομακρυσμένης Τεχνικής Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) μέσω του Διαδικτύου, ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει την παροχή υποστήριξης από την Εταιρεία για όλα τα μηχανήματα/υπολογιστές με Windows που ενδεχομένως να διαθέτει.
12.6 Η Εταιρεία παρέχει Online Τεχνική Υποστήριξη μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες (ενημερωθείτε εδώ) και μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ή μέσω email ραντεβού.
Σε περίπτωση που κατά το τηλεφωνικό ή μέσω email αίτημα του Πελάτη προς την Εταιρεία, υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της Εταιρείας άμεσα διαθέσιμος, τότε η παροχή Online Τεχνικής Υποστήριξης θα μπορεί να πραγματοποιείται αμέσως.
12.7 Η Εταιρεία κατόπιν ειδικής συμφωνίας με τον Πελάτη, μπορεί να του παρέχει την υπηρεσία Απομακρυσμένης Τεχνικής Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) μέσω του Διαδικτύου, ακόμη και για προγραμματισμένες συνδέσεις στα μηχανήματα / υπολογιστές του, προκειμένου να τα συντηρεί. Σε αυτή την περίπτωση ο Πελάτης παραχωρεί στην Εταιρεία έναν Κωδικό Εξουσιοδότησης για κάθε μηχάνημα / υπολογιστή του και φροντίζει να ενημερώνει την Εταιρεία εγκαίρως, σε περίπτωση αλλαγής του.
12.8 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την αδυναμία της σύνδεσής της στα μηχανήματα / υπολογιστές του Πελάτη, για προβλήματα όπως:
• Τεχνικά προβλήματα των Παρόχων Υπηρεσιών Διαδικτύου.
• Προβλήματα των μηχανημάτων / υπολογιστών του Πελάτη που δεν επιτρέπουν τη σύνδεσή τους με το Διαδίκτυο.
12.9 Η χρέωση για την χρήση της υπηρεσίας Α.Τ.Υ. (Απομακρυσμένη Τεχνική Υποστήριξη) μέσω Internet, είναι ανά λεπτό. Η κάθε σύνδεση χρονομετρείται και λίγο πριν την εξάντληση του διαθέσιμου προπληρωμένου χρόνου του Πελάτη, η Εταιρεία θα στέλνει στον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) αναλυτική αναφορά για όλες τις περιόδους σύνδεσης που πραγματοποίησε στον υπολογιστή του.
12.10 Ο προπληρωμένος χρόνος που θα αγοράσει ο Πελάτης δεν έχει ημερομηνία λήξης.

13). Υπηρεσίες Διαφήμισης μέσω του Διαδικτύου (Google Ads & Facebook Ads)

Διαφήμιση μέσω του Google Ads
13.1 Η Εταιρεία παρέχει στους Πελάτες της, υπηρεσίες διαφήμισης μέσω της υπηρεσίας Google Ads. Πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία αναλαμβάνει:
• την αρχική μελέτη που απαιτείται για την βέλτιστη προώθηση των προϊόντων / υπηρεσιών (στόχοι, κοινό στόχευσης, περιοχές προβολής, αρχικό budget, κλπ),
• την δημιουργία, παρακολούθηση & τροποποίηση των διαφημιστικών καμπανιών (διαφημίσεις, λέξεις/φράσεις κλειδιά, παρακολούθηση ανταγωνισμού, bid price, κλπ),
• την άμεση ενημέρωση του Πελάτη για τυχόν επιπλέον παροχές και προτάσεις με σκοπό την περαιτέρω βελτιστοποίηση των καμπανιών του και
• την αναλυτική ενημέρωση του Πελάτη για την πορεία και τα τελικά αποτελέσματα των διαφημιστικών του καμπανιών, με αναλυτικές αναφορές σε μορφή PDF, μέσω email.


Διαφήμιση μέσω του Facebook Ads
13.2 Η Εταιρεία παρέχει στους Πελάτες της, υπηρεσίες διαφήμισης μέσω της υπηρεσίας Facebook Ads. Πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία αναλαμβάνει:
• την αρχική μελέτη που απαιτείται για την βέλτιστη προώθηση των προϊόντων / υπηρεσιών (στόχοι, κοινό στόχευσης, περιοχές προβολής, αρχικό budget, κλπ),
• την δημιουργία, παρακολούθηση & τροποποίηση των διαφημιστικών καμπανιών (διαφημιστικές αναρτήσεις, σχεδίαση εικόνων/γραφικών, παρακολούθηση αλληλεπιδράσεων των χρηστών, κλπ),
• την άμεση ενημέρωση του Πελάτη για τυχόν επιπλέον παροχές και προτάσεις με σκοπό την περαιτέρω βελτιστοποίηση των καμπανιών του και
• την αναλυτική ενημέρωση του Πελάτη για την πορεία και τα τελικά αποτελέσματα των διαφημιστικών του καμπανιών, με αναλυτικές αναφορές σε μορφή PDF, μέσω email.
13.3 Για να μπορεί η Εταιρεία να παρέχει τις υπηρεσίες διαφήμισης μέσω της υπηρεσίας Facebook Ads στους Πελάτες της με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, θα πρέπει ο Πελάτης να δώσει την κατάλληλη πρόσβαση διαχείρισης στη σελίδα του στο Facebook (Εταιρική Facebook Σελίδα του Πελάτη) σε έναν εκπρόσωπο της Εταιρείας. Η Εταιρεία μέσω αυτής της πρόσβασης, θα μπορεί:
• να ρυθμίσει καλύτερα τη σελίδα του Πελάτη,
• να αναρτήσει νέες εικόνες & γραφικά και
• να προωθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την σελίδα, τις δημοσιεύσεις, κλπ του Πελάτη.
13.4 Η Εταιρεία παρ’ όλο που θα αποκτήσει πρόσβαση στην επαγγελματική σελίδα του Facebook του Πελάτη, δεσμεύεται ότι θα τηρεί μια σειρά από αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την σύνδεσή της (κάθε φορά) στην επαγγελματική σελίδα του Facebook του Πελάτη και ότι θα παραιτηθεί πλήρως της πρόσβασης αυτής μετά το πέρας της προώθησης των διαφημιστικών καμπανιών του Πελάτη.
13.5 Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι σε περίπτωση που η επαγγελματική του σελίδα στο Facebook αλλοιωθεί κακοπροαίρετα (ενδεικτικά: hacking, κλπ) η Εταιρεία δεν θα έχει καμία απολύτως ευθύνη γι’ αυτό και ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες, την Εταιρεία και θα την καλύψει έναντι κάθε χρηματικού κόστους συμπεριλαμβανομένων και τυχόν δικηγορικών αμοιβών. Επίσης, θα την καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει o ίδιος ο Πελάτης, ή ο οποιοσδήποτε τρίτος, εναντίον της Εταιρείας, ή του ιδίου στην περίπτωση τρίτων.

14). Υπηρεσία S.E.O. (Search Engine Optimization)

14.1 Η Εταιρεία παρέχει την υπηρεσία S.E.O. (Search Engine Optimization) σε κάθε Πελάτη που επιθυμεί να βελτιώσει σημαντικά την κατάταξη της ιστοσελίδας του, στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης (Google & Bing) του διαδικτύου. Για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ο Πελάτης (μετά από αίτημά του) θα λάβει από την Εταιρεία μέσω email, συγκεκριμένη προσφορά η οποία θα βασίζεται στις ανάγκες και απαιτήσεις του Πελάτη.
14.2 Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί στον Πελάτη ότι κατόπιν εφαρμογής και ολοκλήρωσης του συμφωνηθέντος προγράμματος, η ιστοσελίδα θα εμφανίζεται στο πρώτο αποτέλεσμα της πρώτης σελίδας των μηχανών αναζήτησης, καθώς αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.
14.3 Η Εταιρεία μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος (παροχή υπηρεσιών S.E.O.) θα ενημερώσει τον Πελάτη με αναλυτική αναφορά σε μορφή PDF, μέσω email, για τα αρχικά & τελικά αποτελέσματα συγκριτικά (πχ προηγούμενη κατάταξη της ιστοσελίδας σε σύγκριση με την τωρινή κατάταξη, κλπ), ώστε να μπορεί να αποδειχθεί η πρόοδος των εργασιών.

15). Υπηρεσία S.E.M. (Search Engine Marketing)

15.1 Η Εταιρεία παρέχει την υπηρεσία S.E.M. (Search Engine Marketing) σε κάθε Πελάτη που επιθυμεί να διαφημίσει δυναμικά και συνολικά την επιχείρησή του στο διαδίκτυο. Για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ο Πελάτης (μετά από αίτημά του) θα λάβει από την Εταιρεία μέσω email, συγκεκριμένη προσφορά η οποία θα βασίζεται στις ανάγκες και απαιτήσεις του Πελάτη.
15.2 Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί στον Πελάτη ότι κατόπιν εφαρμογής και ολοκλήρωσης του συμφωνηθέντος προγράμματος, η ιστοσελίδα θα εμφανίζεται στο πρώτο αποτέλεσμα της πρώτης σελίδας των μηχανών αναζήτησης, καθώς αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.
15.3 Η Εταιρεία μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος (παροχή υπηρεσιών S.E.M.) θα ενημερώσει τον Πελάτη με αναλυτική αναφορά σε μορφή PDF, μέσω email, για τη συνολική βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της επιχείρησής του στο διαδίκτυο.

16). Παραγγελία

16.1 Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου εφόσον διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τους ορισμούς του Ελληνικού ΑΚ έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει τα διατιθέμενα προς πώληση εξ’ αποστάσεως προϊόντα και υπηρεσίες που παρουσιάζονται στο διαδικτυακό τόπο, σύμφωνα με τους όρους και την προβλεπόμενη διαδικασία παραγγελίας.

Η Εταιρεία είναι κατά της συλλογής δεδομένων και πραγματοποίησης παραγγελιών από ανηλίκους, δηλαδή άτομα που είναι κάτω των 18 ετών.

Προκειμένου ο επισκέπτης/χρήστης να πραγματοποιήσει παραγγελία πρέπει:
(α) να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την σύναψη της σύμβασης πώλησης,
(β) να αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της σύμβασης πώλησης, όσον αφορά το πωλούμενο είδος, την ποσότητα, το τίμημα συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών δαπανών, τον τρόπο διεκπεραίωσης της συναλλαγής, τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης του προϊόντος μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών,
(γ) να αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καταρτιζόμενης σύμβασης. Η αποδοχή των παραπάνω συντελείται με την ηλεκτρονική επιλογή “έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους «Όροι Χρήσης & Συνθήκες»” που δίνεται στον επισκέπτη/χρήστη από τον διαδικτυακό τόπο.

Η πραγματοποίηση παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ’ αποστάσεως, εφαρμοζόμενου του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 Ν.2251/1994, όπως τροποποιήθηκε κάθε φορά και ισχύει). Ο καταναλωτής μέσω του διαδικτυακού τόπου ενημερώνεται από την Εταιρεία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, πριν τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής φόρμας για:
(α) την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή,
(β) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος/υπηρεσίας,
(γ) την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το ΦΠΑ,
(δ) τον τρόπο πληρωμής και παράδοσης,
(ε) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής,
(στ) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας μέσω του e-shop (https://techweb.gr/eshop/index.php) της Εταιρείας, ο καταναλωτής λαμβάνει διαδικτυακά ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της παραγγελίας, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει, και στην οποία περιλαμβάνονται οι παραπάνω πληροφορίες και επιπλέον διευκρινίζεται ο τρόπος καταβολής του τιμήματος.

17). Τιμές προϊόντων στο e-shop της Εταιρείας

17.1 Οι τιμές των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-shop (https://techweb.gr/eshop/index.php) της Εταιρείας είναι τελικές, ήτοι συμπεριλαμβάνεται ο νομίμως ισχύων για κάθε προϊόν ΦΠΑ. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το «https://techweb.gr/eshop/index.php», επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων του.

18). Υπηρεσία “Affiliate Dynamic Program”

18.1 Αίτηση Affiliate λογαριασμού στην Εταιρεία
α. Κάθε Πελάτης της Εταιρείας μπορεί να πραγματοποιήσει αίτηση για να συμμετέχει στο πρόγραμμα Affiliate. Η αίτηση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω email στο support@techweb.gr. Η Εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάποια αίτηση χωρίς να παρέχει περαιτέρω πληροφορίες.
β. Κατά την εγγραφή στο πρόγραμμα Affiliate, ο χρήστης δεσμεύεται ότι δηλώνει έγκυρα και ακριβή στοιχεία (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κλπ).
γ. Ο Affiliate συμφωνεί να συνεργάζεται με το τμήμα Affiliate και να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που τυχόν ζητηθούν για επιβεβαίωση στοιχείων (π.χ. ταυτότητα, ΑΦΜ κλπ.).
δ. Ο Affiliate έχει σχέση συνεργασίας με την Εταιρεία υπό τους όρους του συγκεκριμένου προγράμματος και δεν εκπροσωπεί σε καμία περίπτωση την Εταιρεία.
ε. Ο Affiliate έχει αποδεχθεί τους όρους χρήσης της Εταιρείας.
18.2 Προϋποθέσεις για έγκυρη συμμετοχή πωλήσεων στο Affiliate πρόγραμμα
α. Για να θεωρείται έγκυρη μία πώληση, ο τελικός Πελάτης θα πρέπει να είναι μοναδικός και να μην έχει πραγματοποιήσει παραγγελία στο παρελθόν για οποιαδήποτε υπηρεσία στην Εταιρεία.
β. Ο τελικός χρήστης που πραγματοποίησε την αγορά δεν θα πρέπει ο ίδιος να είναι affiliate της Εταιρείας.
γ. Στο πρόγραμμα Affiliate συμμετέχουν αποκλειστικά οι υπηρεσίες που αναφέρονται παρακάτω:
• Πίστωση μέχρι και 15% για πώληση/ανανέωση Πλάνων Φιλοξενίας (στην Ελλάδα)
• Πίστωση μέχρι και 50€ (εφάπαξ) για Κατασκευή ή Προώθηση ή Υποστήριξη Ιστοσελίδας
• Πίστωση μέχρι και 10% για πώληση/ανανέωση Συνδρομητικών Woocommerce eShop
Από κάθε ολοκληρωμένη πώληση η προμήθεια του Affiliate χρήστη της Εταιρείας θα έχει την μορφή της πίστωσης. Η Εταιρεία δεν θα καταβάλει πληρωμές (πχ μέσω τραπέζης ή με μετρητά) στον Affiliate εκτός και αν ο Affiliate είναι Επαγγελματίας και μπορεί να εκδίδει νόμιμα παραστατικά παροχής υπηρεσιών προς την Εταιρεία. Ο Affiliate της Εταιρείας θα μπορεί να χρησιμοποιεί το συνολικό πιστωτικό του υπόλοιπο (ως έκπτωση) σε υπηρεσίες της Εταιρείας για μελλοντικές του παραγγελίες.
δ. Ο Affiliate πρέπει να είναι εγκεκριμένος από την Εταιρεία. Πωλήσεις που πραγματοποιούνται πριν την έγκριση, δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
18.3 Κάθε φορά που θα πραγματοποιείται ανανέωση μιας υπηρεσίας ενός Πελάτη της Εταιρείας συστημένος από κάποιον Affiliate χρήστη, τότε ο Affiliate θα συνεχίζει να αμείβεται (εφόσον είναι Επαγγελματίας) ή να πιστώνεται και να αυξάνεται διαρκώς το διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο του στην Εταιρεία.

19). Ηλεκτρονική διαβίβαση παραστατικού

19.1 Ο Πελάτης οφείλει να γνωστοποιεί στην Εταιρεία τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες θα αποστέλλονται τα εκδοθέντα τιμολόγια. Επιπλέον, ο Πελάτης δηλώνει ρητά ότι οι συγκεκριμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε είδους ενημέρωση σχετικά με αυτές είναι στον πλήρη, αποκλειστικό και αδιαφιλονίκητο έλεγχό του. Στις διευθύνσεις αυτές δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση τρίτοι εκτός και αν αυτοί είναι εξουσιοδοτημένοι από τον ίδιο τον Πελάτη. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη ούτε για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν υποστεί ο Πελάτης από την πρόσβαση ή / και χρήση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του από τρίτους.
19.2 Για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία που έχει δηλώσει και ιδιαιτέρως στα στοιχεία διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Πελάτης, ο οποίος και οφείλει να ενημερώνει την Εταιρεία σχετικά με τις αλλαγές. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης ενημέρωσης του Πελάτη για την έκδοση τιμολογίου για τον παραπάνω λόγο.
19.3 Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) του Πελάτη ή / και τρίτων προκύψει λόγω αδυναμίας ή καθυστέρησης πρόσβασης του Πελάτη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του.
19.4 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαβίβασης παραστατικών. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει από την Εταιρεία την επαναποστολή του παραστατικού μέσω email.

20). Αποδοχή Όρων Χρήσης

20.1 Οι παρόντες όροι χρήσεως των υπηρεσιών της Εταιρείας συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής Επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων. Οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.
20.2 Οι συνδρομητές των υπηρεσιών της Εταιρείας θα πρέπει να έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
20.3 O Πελάτης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που συμπληρώνει στις αιτήσεις που αποστέλλει προς την Εταιρεία είναι αληθή και ακριβή. Ο Πελάτης, επίσης, δεν παραβιάζει, εν γνώσει του, δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, ο Πελάτης δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο.
20.4 Από τη χρήση των ιστοσελίδων της Εταιρείας τεκμαίρεται, ότι ο Πελάτης συμφωνεί με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας και την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη του καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με το πάτημα στο link “Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης & Συνθήκες” ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που μπορεί να οδηγήσει σε χρήση ή παραγγελία υπηρεσίας ή χρήση των ιστοσελίδων της Εταιρείας, και θεωρείται ως η υπογραφή του στο παρόν κείμενo.
20.5 Η Εταιρεία παρέχει στον Πελάτη λογισμικό τρίτων ανάλογα με την υπηρεσία που παραγγέλθηκε. Οι όροι άδειας χρήσης που διέπουν τη χρήση του λογισμικού τρίτων μπορεί να διαφέρουν από τους όρους χρήσης της Εταιρείας. Οι Πελάτες της Εταιρείας δεσμεύονται από όλους τους όρους των αδειών που σχετίζονται με το λογισμικό τρίτων και θα πρέπει να τους αποδεχτούν. Η παροχή και προσφορά λογισμικού τρίτων δεν αποτελεί μέρος του λογισμικού της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν μπορεί να παρέχει υποστήριξη ή εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργικότητα του εν λόγω λογισμικού τρίτων.
20.6 Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία υπηρεσιών/προϊόντων αποστέλλεται στην Εταιρεία μέσω διαδικτύου, εάν και μόνο αν ο Πελάτης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας, σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο Πελάτης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.
20.7 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει ανάμεσα στον Πελάτη και την Εταιρεία, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού Κράτους και τα αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια Χαλκίδας της Εύβοιας. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Συμφωνητικού Παροχής των Υπηρεσιών.
20.8 Οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπο της Εταιρείας. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι μπορεί να υπάρξουν επιπρόσθετοι όροι για χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών όπως για παράδειγμα την υπηρεσία Μεταπωλητή.